Phan Đắc Hoan

Phan Đắc Hoan

Kiểm toán viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
 • 3

  khóa học

Giới thiệu

- Kiểm toán viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
- Trưởng Chi Nhánh Hà Nội tại Công Ty TNHH Kiểm Toán An Phát AFC.
- Thạc sỹ chuyên nghành kinh tế năm 2012. 
- Chủ nhiệm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN.
- Trưởng ban Tài chính tại Chi nhánh Công ty Sông Hồng 25 - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng.
- Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010.
- Phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.

Khóa học của giảng viên Phan Đắc Hoan


Kế toán thuế Excel

 • 55 bài giảng
 • 06 giờ 26 phút
 • Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
 • Thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
 • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành.

245,000 đ

700,000 đ

off 65%

Đăng ký học

Các mẹo Excel cơ bản dành cho kế toán

 • 42 bài giảng
 • 02 giờ 53 phút
 • Trở thành một người kế toán thực thụ, có những thao tác thuần thục nhanh gọn chuyên nghiệp.
 • Xử lý dữ liệu bảng chấm công, kho hàng, vật tư.
 • Nắm được các phương pháp định dạng dữ liệu, tránh sai lệch trong quá trình xử lý số liệu phát sinh từ những lỗi cơ bản.
 • Có những thao tác kiểm tra, đối chiếu, vận hành, xử lý số liệu chuyên nghiệp

349,000 đ

500,000 đ

off 30%

Đăng ký học

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

 • 52 bài giảng
 • 06 giờ 31 phút
 • Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
 • Thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
 • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành. 

549,000 đ

700,000 đ

off 22%

Đăng ký học