Khóa học Tài chính kế toán

Forex chiến lược
350,000 đ500,000 đ

Trần Quốc Minh (Forex)

Accounting Practice Certificate (CPA) là gì? Điều kiện dự thi lấy chứng chỉ CPA

CPA là một trong những chứng chỉ hành nghề mà kế toán viên cần có. Để có được chứng chỉ CPA, kế toán viên phải trải qua kỳ thi nghiêm ngặt. Từ đó, phần nào chứng minh được năng lưc cũng như am hiểu của người hành nghề kế toán.

Mục lục

CPA là gì?

Kế toán viên công chúng được cấp phép (tiếng Anh: Accounting Practice Certificate, viết tắt CPA) là một cố vấn tài chính chuyên nghiệp cho cá nhân và doanh nghiệp. Nói cách khác, CPA là những kế toán viên lành nghề và trình độ của họ đã được chứng nhận trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, chứng chỉ CPA do Bộ Tài Chính cấp. Đây được xem là tiêu chuẩn để đánh giá trình độ, năng lực, kinh nghiệm cũng như đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề kế toán.

Để được cấp chứng chỉ CPA, các ứng viên phải có đủ các điều kiện và vượt qua kỳ thi do Bộ Tài Chính tổ chức.

Những đối tượng cần chứng chỉ CPA

Hiện nay, có 4 đối tượng cần có chứng chỉ CPA, bao gồm:

Kế toán trưởng: Điều kiện để trở thành kế toán trưởng ngoài năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ và chứng chỉ kế toán trưởng thì cũng cần phải có chứng chỉ CPA.

Người nhận làm sổ sách kế toán: Đối tượng này phải đạt được những tiêu chuẩn hành nghề theo Luật kế toán quy định và phải có chứng chỉ CPA. Những người  này cũng như kế toán trưởng nếu không có chứng chỉ hành nghề thì Cơ quan thuế không chấp nhận đứng tên quyết toán và chịu trách nhiệm về sổ sách của doanh nghiệp.

Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán: Đối với cá nhân kinh doanh nghề nghề dịch vụ kế toán phải có đạo đức nghề nghiệp, có văn phòng đại diện, phải đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán,… và phải có chứng chỉ CPA.

Cá nhân hành nghề kế toán trong các doanh nghiệp kế toán yêu cầu phải có hợp đồng lao động, phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật kế toán và phải có chứng chỉ CPA do Bộ Tài chính cấp.

Điều kiện dự thi lấy chứng chỉ CPA

Theo Thông tư 129/2012/TT-BTC, Bộ Tài chính có quy định về đối tượng chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán phải có đầy đủ điều kiện như sau:
•    Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật
•    Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
•    Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi.
•    Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định.

Nội dung ôn thi chứng chỉ CPA

Để đạt được chứng chỉ CPA, kế toán viên phải trải qua kỳ thi gồm 4 môn thi là: Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp, Tài chính và quản lý tài chính nâng cao, Thuế và quản lý thuế nâng cao, Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp: bao gồm các kiến thức về Luật doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, Pháp luật về các vấn đề chung về Hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Pháp luật về cạnh tranh, về phá sản, về các vấn đề tranh chấp trong kinh doanh thương mại cũng như Luật lao động hiện hành.

CPA Việt Nam
CPA Việt Nam

Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Là môn học bao gồm các vấn đề cơ bản trong tài chính như là quản lý tài chính trong doanh nghiệp, định giá trái phiếu, cổ phiếu, thị trường tài chính và phân tích các chỉ số về tài chính, các vấn đề về quản lý nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn. Các vấn đề trong quản lý tài sản dài hạn, tài sản ngắn hạn cũng như việc đưa ra các đánh  giá đầu tư và quyết định đầu tư cho doanh nghiệp. Ngoài ra, bản chất và mục tiêu của việc định giá doanh nghiệp cũng như phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp là nội dung được đề cập trong môn học này.

Thuế và quản lý thuế nâng cao: Nội dung môn học bao gồm các luật hiện hành về thuế bao gồm: Thuế  giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập các nhân và các loại thuế khác cũng như luật quản lý thuế và kế hoạch thuế.

Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao: Môn học này có 2 nội dung chính, đó là pháp luật về kế toán bao gồm luật kế toán, các văn bản hướng dẫn luật, chuẩn mực kế toán, các chế độ kế toán,… Và nội dung lập báo cáo tài chính bao gồm việc lập báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán quản trị, các vấn đề về kế toán quản trị, kế toán chi phí và quyết định ngắn hạn.


Tags: cpa là gì