Excel Bài 31: Giảm giá theo phần trăm (Percent-Off Sale) – Công thức Excel

Excel Cover

Hãy cùng làm quen với Excel qua những bài viết hướng dẫn Excel của Bachkhoatrithuc.vn.

Bảng tính của chúng tôi

Khi bạn đã tải xuống bảng tính của chúng tôi, hãy mở tệp trong Excel hoặc ứng dụng bảng tính khác. Ở đây, chúng tôi có hai cột chính: một cho tên mặt hàng và một cho giá mặt hàng. Ngoài ra còn có một công thức trong ô B5 tính toán tổng chi phí ban đầu của các mặt hàng: =SUM(B2:B4)

Chúng ta đang cố gắng tìm ra điều gì?

Hãy nghĩ về vấn đề mà chúng ta đang cố gắng giải quyết. Chúng tôi muốn biết tổng chi phí sau khi giảm giá. Giảm giá là một tỷ lệ phần trăm của giá gốc. Trong ví dụ này, chiết khấu là 15% tổng số ban đầu.

Để giải quyết vấn đề này dễ dàng hơn bằng bảng tính, chúng tôi sẽ chia vấn đề thành hai bước:

  1. Tìm chiết khấu, là 15% của $78,77.
  2. Trừ giá trị đó khỏi tổng số ban đầu để tìm chi phí cuối cùng.

Bước 1: Tìm giảm giá

Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần một công thức tính 15% của 78,77 đô la. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy cụm từ “của cái gì đó” trong một vấn đề tỷ lệ phần trăm, đó là một gợi ý mà bạn cần phải nhân. Vì vậy, chúng tôi sẽ cần nhân $78,77 với 15% để tìm chiết khấu. Khi bạn đang sử dụng tỷ lệ phần trăm trong các công thức, bạn sẽ muốn viết chúng dưới dạng số thập phân.

=B5*0,15

Chúng ta sẽ gõ công thức này vào ô B6 rồi nhấn Enter:

Và đây là câu trả lời của chúng tôi: Giảm giá là $11,82.

Bước 2: Trừ chiết khấu từ tổng ban đầu

Bây giờ chúng tôi đã tính toán chiết khấu của chúng tôi, chúng tôi sẽ trừ đi giá trị đó từ tổng số ban đầu. Đây là công thức của chúng tôi:

=B5-B6

Chúng ta sẽ gõ công thức này vào ô B7 và nhấn Enter:

Giá cuối cùng sau khi giảm giá sẽ là $66,95.

giảm giá theo phần trăm

Thêm một chút nữa!

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tìm thấy khoản giảm giá và sau đó trừ đi khoản chiết khấu đó khỏi tổng số ban đầu. Để làm cho điều này đơn giản hơn, chúng tôi đã chia vấn đề thành hai bước nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy thoải mái khi làm việc với các bài toán về tỷ lệ phần trăm, chúng ta có thể tìm ra câu trả lời tương tự chỉ với một công thức.

Bạn có thể tìm ra công thức nào chúng ta có thể sử dụng thay thế không? Đây là một gợi ý: Bởi vì chúng tôi biết chúng tôi sẽ nhận được giảm giá 15% bạn cũng có thể nói chi phí cuối cùng sẽ là 85% tổng số ban đầu.

Hi vọng bài viết này của Bachkhoatrithuc.vn sẽ đem lại cho bạn những cái nhìn tổng quan nhất về Excel.

banner ngang freeship

Banner vuông freeship