PowerPoint Bài 18: Tạo hiệu ứng động Powerpoint (Animations) cho văn bản và đối tượng

Hãy cùng làm quen với PowerPoint qua những bài viết hướng dẫn PowerPoint của Bachkhoatrithuc.vn.

Giới thiệu

Trong PowerPoint, bạn có thể sinh động văn bản và các đối tượng như clip art, hình dạng và hình ảnh. Hiệu ứng động—hoặc chuyển động—trên trang chiếu có thể được sử dụng để thu hút các sự chú ý của khán giả cho nội dung cụ thể hoặc để làm cho slide dễ đọc hơn.

Bốn loại hiệu ứng động (animations)

Có một số hiệu ứng hoạt hình mà bạn có thể chọn và chúng được sắp xếp thành bốn loại.

 • Entrance: Những thứ này kiểm soát cách đối tượng đi vào trang chiếu. Ví dụ, với hiệu ứng động Bounce, đối tượng sẽ rơi xuống trang chiếu và sau đó bật lên nhiều lần.
  hiệu ứng lối vào
 • Emphasis (Nhấn mạnh): Những hoạt ảnh này xảy ra khi đối tượng ở trên trang chiếu, thường được kích hoạt bởi một click chuột. Ví dụ: bạn có thể đặt một đối tượng thành spin khi bạn nhấp chuột.
  hiệu ứng nhấn mạnh
 • Exit: Những thứ này kiểm soát cách đối tượng thoát khỏi trang chiếu. Ví dụ, với hoạt ảnh động Fade, đối tượng sẽ đơn giản biến mất.
  hiệu ứng thoát
 • Motion Paths: Chúng tương tự như hiệu ứng Emphasis, ngoại trừ đối tượng di chuyển trong trang chiếu dọc theo một đường được xác định trước, giống như một circle.
  Đường chuyển động

Để áp dụng hiệu ứng động cho một đối tượng:

 1. Chọn đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng động.
 2. Trên tab Animation, nhấp vào mũi tên thả xuống Khác trong nhóm Animation.
  Nhấp vào mũi tên thả xuống Khác
 3. Một trình đơn thả xuống gồm các hiệu ứng động sẽ xuất hiện. Chọn hiệu ứng mong muốn.
  Chọn một hiệu ứng
 4. Hiệu ứng sẽ áp dụng cho đối tượng. Các đối tượng sẽ có một nhỏ con số bên cạnh để cho biết rằng nó có hiệu ứng. Trong khung Slide, một biểu tượng ngôi sao cũng sẽ xuất hiện bên cạnh trang chiếu.
  Số và ngôi sao cho biết hiệu ứng đã được thêm vào

Ở dưới cùng của menu, bạn có thể truy cập các hiệu ứng bổ sung.

Thêm hiệu ứng hoạt hình

Tùy chọn hiệu ứng

Một số hiệu ứng sẽ có tùy chọn bạn có thể thay đổi. Ví dụ, với hiệu ứng  Fly In bạn có thể kiểm soát hướng nào đối tượng đến. Các tùy chọn này có thể được truy cập từ Tùy chọn hiệu ứng lệnh trong nhóm Animation.

Xem các tùy chọn cho hiệu ứng Fly In

Để loại bỏ một hiệu ứng động:

 1. Chọn cái nhỏ con số nằm bên cạnh đối tượng hoạt hình.
  Chọn số
 2. Nhấn nút Delete. Hiệu ứng sẽ bị xóa.
Xem thêm:  PowerPoint Bài 6: Áp dụng chủ đề PowerPoint - Theme PowerPoint

Hoạt hình được sử dụng tốt nhất trong chừng mực. Thêm quá nhiều hoạt ảnh có thể làm cho bản trình bày của bạn trông không chuyên nghiệp và thậm chí có thể gây mất tập trung cho khán giả của bạn. Cân nhắc sử dụng hoạt ảnh tinh tế hoặc hoàn toàn không sử dụng chúng.

Làm việc với hiệu ứng động

Để thêm nhiều hoạt ảnh vào một đối tượng:

Nếu bạn chọn một hình động mới từ menu trong nhóm Hoạt hình, nó sẽ thay thế hiệu ứng hiện tại của đối tượng. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ muốn đặt nhiều hơn một hiệu ứng trên một đối tượng, như hiệu ứng EntranceExit. Để làm điều này, bạn sẽ cần phải sử dụng lệnh Thêm hiệu ứng (Add Animation) này sẽ cho phép bạn giữ các hoạt ảnh hiện tại của mình trong khi thêm các hoạt ảnh mới.

 1. Chọn một đối tượng.
 2. Nhấn vào tab Animation.
 3. Bên trong nhóm Advanced Animation, nhấp vào lệnh Add Animation để xem các hiệu ứng động có sẵn.
 4. Chọn hiệu ứng động mong muốn.
  Thêm một hình ảnh động bổ sung
 5. Nếu đối tượng có nhiều hiệu ứng, nó sẽ có hiệu ứng khác con số cho mỗi hiệu ứng. Các con số chỉ ra các trật tự trong đó các hiệu ứng sẽ xảy ra.
  Một đối tượng có hai hình ảnh động

Để sắp xếp lại các hiệu ứng:

 1. Chọn con số của hiệu ứng mà bạn muốn thay đổi.
  Chọn một hiệu ứng
 2. Từ tab Animations, nhấp vào di chuyển sớm hơn hoặc di chuyển sau lệnh để thay đổi thứ tự.
  Di chuyển hiệu ứng sớm hơn

Để sao chép hiệu ứng bằng Animation Painter:

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn áp dụng các hiệu ứng giống nhau cho nhiều đối tượng. Bạn có thể làm điều này bằng cách sao chép các hiệu ứng từ đối tượng này sang đối tượng khác bằng cách sử dụng Animation Painter. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi muốn sao chép hoạt ảnh từ trang chiếu này sang trang chiếu khác vì chúng có bố cục tương tự nhau.

 1. Nhấn vào vật (object)Các hiệu ứng bạn muốn sao chép. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhấp vào văn bản trả lời của chúng tôi.
  Nhấp vào một đối tượng
 2. Từ tab Animations, nhấp vào Animation Painter.
  Lệnh Animation Painter
 3. Nhấn vào vật (object) bạn muốn sao chép các hiệu ứng vào. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhấp vào văn bản trả lời trên trang trình bày tiếp theo. Cả hai đối tượng bây giờ có cùng tác dụng.
  Sau khi sao chép các hiệu ứng

Để xem trước hiệu ứng:

Bất kỳ hiệu ứng động nào bạn đã áp dụng sẽ hiển thị khi bạn phát trình chiếu. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhanh chóng xem trước hiệu ứng cho trang chiếu hiện tại mà không cần xem trình chiếu.

 1. Điều hướng đến Slide bạn muốn xem trước.
 2. Từ tab Animations, nhấp vào Xem trước (Preview). Hiệu ứng cho trang chiếu hiện tại sẽ phát.
  Xem trước hoạt ảnh

Ngăn Hiệu ứng (Animations Pane)

Các ngăn hiệu ứng cho phép bạn xem và quản lý tất cả các hiệu ứng trên trang chiếu hiện tại. Bạn có thể biến đổisắp xếp lại hiệu ứng trực tiếp từ Animation Pane, đặc biệt hữu ích khi bạn có nhiều hiệu ứng.

Xem thêm:  Tạo Mục lục trong PowerPoint (PPT)

Để mở Ngăn hiệu ứng:

 1. Từ tab Animations, nhấp vào Animations Pane.
  Mở Ngăn Hoạt hình
 2. Ngăn hiệu ứng sẽ mở ra ở phía bên phải của cửa sổ. Nó sẽ hiển thị tất cả các hiệu ứng cho slide hiện tại theo thứ tự mà chúng sẽ xuất hiện.
  Ngăn Hoạt hình

Nếu bạn có nhiều đối tượng hiệu ứng, có thể hữu ích khi đổi tên chúng trước khi sắp xếp lại chúng trong Ngăn Hiệu ứng. Bạn có thể đổi tên chúng trong Selection pane. Để mở Ngăn Lựa chọn, bấm vào một vật sau đó từ tab Format  vào tab Selection pane. Bấm đúp vào tên của một đối tượng để đổi tên nó.

Đổi tên một đối tượng trong ngăn lựa chọn

Để sắp xếp lại các hiệu ứng từ Animation Pane:

 1. Trên animations pane nhấp và kéo hiệu ứng lên hoặc xuống.
  Kéo một hiệu ứng để thay đổi thứ tự
 2. Các hiệu ứng sẽ tự sắp xếp lại.

Để xem trước các hiệu ứng từ Animation Pane:

 1. Từ animations pane nhấn vào nút Play.
  nút Phát
 2. Các hiệu ứng cho slide hiện tại sẽ phát. Ở phía bên phải của Animation Pane, bạn sẽ có thể nhìn thấy một mốc thời gian cho thấy sự tiến bộ qua từng hiệu ứng.
  Dòng thời gian cho biết hiệu ứng nào đang phát

Nếu dòng thời gian không hiển thị, hãy bấm vào mũi tên thả xuống để có hiệu ứng động, sau đó chọn Hiển thị dòng thời gian nâng cao.

Nhấp vào Hiển thị Dòng thời gian Nâng cao

Để thay đổi tùy chọn bắt đầu của hiệu ứng:

Theo mặc định, hiệu ứng bắt đầu phát khi bạn nhấp chuột trong khi trình chiếu. Nếu bạn có nhiều hiệu ứng, bạn sẽ cần nhấp nhiều lần để bắt đầu từng hiệu ứng riêng lẻ. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi các tùy chọn bắt đầu đối với mỗi hiệu ứng, bạn có thể có các hiệu ứng tự động phát đồng thời hoặc cái này sau cái kia.

 1. Từ animations pane, chọn một hiệu ứng. Một mũi tên thả xuống sẽ xuất hiện bên cạnh hiệu ứng.
  Mũi tên thả xuống cho một hiệu ứng
 2. Nhấp vào mũi tên thả xuống và chọn một trong ba tùy chọn bắt đầu mong muốn. Bắt đầu bằng Nhấp chuột (Start on Click) sẽ bắt đầu hiệu ứng khi nhấp chuột, Bắt đầu với trước đó (Start With Previous) sẽ bắt đầu hiệu ứng cùng lúc với hiệu ứng trước đó và Bắt đầu sau trước đó (Start After Previous ) sẽ bắt đầu hiệu ứng khi hiệu ứng trước đó kết thúc.
  hiệu ứng động

Khi bạn xem trước hiệu ứng động, tất cả các hiệu ứng sẽ tự động phát. Để kiểm tra các hiệu ứng động được đặt thành Bắt đầu trên Nhấp chuột bạn sẽ cần phát trình chiếu.

Xem thêm:  PowerPoint Bài 14: Chèn ảnh PowerPoint

Hộp thoại Tùy chọn Hiệu ứng (Effect Options)

Từ Animation Pane, bạn có thể truy cập hộp thoại Tùy chọn hiệu ứng chứa các tùy chọn nâng cao hơn mà bạn có thể sử dụng để điều chỉnh hoạt ảnh của mình.

Để mở hộp thoại Tùy chọn hiệu ứng:

 1. Từ animations pane, chọn một hiệu ứng. Một mũi tên thả xuống sẽ xuất hiện bên cạnh hiệu ứng.
 2. Nhấp vào mũi tên thả xuống, sau đó chọn Tùy chọn hiệu ứng
  Chọn Tùy chọn Hiệu ứng
 3. Hộp thoại Tùy chọn Hiệu ứng sẽ xuất hiện. Nhấp vào menu thả xuống và chọn cải tiến mong muốn. Bạn có thể thêm một âm thanh vào hoạt ảnh, thêm hiệu ứng động sau đó các hiệu ứng kết thúc, hoặc văn bản sinh động theo một trình tự khác.
  Hộp thoại Tùy chọn Hiệu ứng

Một số hiệu ứng có tùy chọn bổ sung bạn có thể thay đổi. Chúng sẽ khác nhau tùy thuộc vào hiệu ứng động bạn đã chọn.

Để thay đổi thời gian hiệu ứng động:

 1. Từ hộp thoại Tùy chọn hiệu ứng, chọn thời gian chuyển hướng.
  Chọn tab Thời gian
 2. Từ đây, bạn có thể thêm một sự chậm trễ (delay) trước khi hiệu ứng động bắt đầu, hãy thay đổi khoảng thời gian của hiệu ứng, và kiểm soát xem hiệu ứng động lặp đi lặp lại.
  Thay đổi các tùy chọn thời gian

Hi vọng bài viết này của Bachkhoatrithuc.vn sẽ đem lại cho bạn những cái nhìn tổng quan nhất về PowerPoint.

5/5 - (1 bình chọn)
banner ngang freeship

Banner vuông freeship