Cách nhúng hình ảnh trong Illustrator

Trong hướng dẫn sau của Bachkhoatrithuc.vn, bạn sẽ học hai phương pháp đơn giản mà bạn có thể sử dụng để nhúng hình ảnh vào Illustrator.

Bạn sẽ học được gì trong Hướng dẫn Adobe Illustrator này

  • Sự khác biệt giữa hình ảnh được liên kết và nhúng trong Illustrator
  • Cách nhúng hình ảnh vào Illustrator qua Control Panel
  • Cách nhúng tất cả hình ảnh vào Illustrator thông qua Bảng liên kết

Hình ảnh được liên kết so với hình ảnh được nhúng trong Illustrator

Theo mặc định, Illustrator liên kết bất kỳ hình ảnh nào bạn nhập vào tài liệu. Điều này có nghĩa là Illustrator kết nối hình ảnh với vị trí của hình ảnh trên ổ cứng của bạn. Hình ảnh sẽ không còn hiển thị trong tài liệu của bạn nếu bạn thay đổi vị trí hoặc tên của nó hoặc nếu bạn xóa nó.

Điều này có thể hơi rườm rà, đặc biệt khi bạn đang chia sẻ thiết kế với các hình ảnh được liên kết, vì bạn cũng sẽ phải chia sẻ các hình ảnh được liên kết. Trong trường hợp như vậy, việc nhúng hình ảnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bằng cách nhúng một hình ảnh, bạn đang biến nó thành một phần của thiết kế. Chỉ cần lưu ý rằng điều này sẽ làm tăng kích thước tài liệu của bạn.

Chọn một hình ảnh (hoặc nhiều hơn) từ tài liệu của bạn, xem trong bảng điều khiển và ở phía bên trái, bạn có thể thấy khi nào bạn có Linked File đã chọn. Ngoài ra, bạn có thể mở bảng Links (Window > Links), nơi bạn có thể xem tất cả các hình ảnh được liên kết hoặc nhúng từ thiết kế của mình. Bây giờ bạn đã hiểu sự khác biệt giữa hình ảnh được liên kết và nhúng, hãy tìm hiểu cách nhúng hình ảnh trong Illustrator.

liên kết nhúng hình ảnh trong illustrator

Phương pháp 1: Cách nhúng hình ảnh trong Illustrator thông qua Bảng điều khiển

Phương pháp đầu tiên mà bạn có thể sử dụng để nhúng ảnh vào Illustrator là thông qua bảng điều khiển.

Chỉ cần chọn hình ảnh/hình ảnh của bạn, tập trung vào bảng điều khiển và nhấp vào nút Embed. Hãy nhìn vào phía bên trái của bảng điều khiển của bạn và tiêu đề lựa chọn của bạn sẽ chuyển từ Linked File thành Image.

cách nhúng trong Illustrator

Phương pháp 2: Cách nhúng tất cả hình ảnh vào Illustrator thông qua Bảng Links

Phương pháp thứ hai mà bạn có thể sử dụng để nhúng hình ảnh vào Illustrator là thông qua bảng Links.

Hãy nhớ rằng bạn có thể chọn hình ảnh trực tiếp từ bảng điều khiển này. Để chọn nhanh nhiều ảnh, bạn có thể nhấn giữ phím Shift chọn hình ảnh đầu tiên, rồi bấm vào hình ảnh cuối cùng để chọn các hình ảnh còn lại nằm giữa hai hình ảnh này.

Mở menu bay ra và chỉ cần vào Embed Images để biến các hình ảnh được liên kết đã chọn của bạn thành các hình ảnh được nhúng. Tập trung vào bảng Links và lưu ý rằng tất cả các hình ảnh nhúng của bạn được đánh dấu bằng một biểu tượng nhỏ ở phía bên tay phải.

nhúng ảnh minh họa

Bachkhoatrithuc.vn hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng những kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn. Bây giờ bạn đã biết cách nhúng hình ảnh trong Illustrator, bạn có thể làm phong phú thiết kế của mình bằng những bức ảnh đẹp, khác biệt của riêng bạn.

mẫu tờ rơi du lịch
banner ngang freeship

Banner vuông freeship