Cách tạo Grid trong Illustrator

Trong hướng dẫn này của Bachkhoatrithuc.vn, bạn sẽ học cách tạo Grid (lưới) trong Illustrator bằng Rectangular Grid Tool hoặc Polar Grid Tool.

Bạn sẽ học được gì trong hướng dẫn tạo Grid trong Illustrator này

  • Cách tạo Grid (lưới) trong Illustrator bằng công cụ Rectangular Grid Tool
  • Cách tạo Grid (lưới) trong Illustrator bằng Công cụ Polar Grid
  • Cách thay đổi kích thước lưới trong Illustrator
  • Cách chỉnh sửa Grid (lưới) trong Illustrator

1. Cách sử dụng Grid Tool trong Adobe Illustrator

Sử dụng Rectangular Grid Tool để tạo Grid (lưới) hình chữ nhật hoặc Polar Grid Tool để tạo Grid (lưới) cực trong Illustrator.

Để chọn một trong hai công cụ này, hãy nhấp và giữ nút Line Segment Tool từ thanh công cụ của bạn. Nếu bạn không thể nhìn thấy những công cụ đó, bạn cần vào Window > Toolbars > Advanced. Khi bạn đã chọn chúng, hãy xem cách bạn có thể sử dụng các công cụ này để tạo Grid (lưới) trong Illustrator.

công cụ minh họa lưới

2. Cách tạo Grid hình chữ nhật trong Adobe Illustrator

Bước 1

Bạn có thể nhấn đúp chuột các Rectangular Grid Tool hoặc chỉ cần chọn nó và nhấp vào bản vẽ của bạn để mở cửa sổ Tùy chọn Rectangular Grid Tool, nơi bạn có thể đặt cài đặt cho lưới mà bạn sắp tạo.

Sử dụng Width  và Height settings để đặt kích thước lưới của bạn. Sử dụng một trong bốn điểm tham chiếu đó, bạn có thể đặt điểm mà lưới của bạn sẽ được vẽ từ đó.

kích thước lưới hình chữ nhật của họa sĩ minh họa

Bước 2

Sử dụng ô Number từ Horizontal Dividers để đặt số lượng đường ngang sẽ xuất hiện giữa các đường lưới trên cùng và dưới cùng.

Sử dụng ô Number từ Vertical Dividers để đặt số lượng đường thẳng đứng sẽ xuất hiện giữa các đường lưới ngoài cùng bên trái và ngoài cùng bên phải.

illustrator chia lưới hình chữ nhật

Bước 3

Sử dụng thanh trượt Skew từ Horizontal Dividers để đặt cách các đường ngang của bạn được đánh trọng số về phía trên cùng hoặc dưới cùng của lưới.

Sử dụng thanh trượt Skew từ Vertical Dividers để đặt cách các đường thẳng đứng của bạn được cân đối với cạnh trái hoặc phải.

Xem thêm:  Cách đặt Brush Pressure trong Illustrator
vẽ minh họa cho lưới hình chữ nhật nghiêng

Bước 4

Đánh dấu vào ô Use Outside Rectangle As Frame để hợp nhất các đường lưới trên, dưới, trái và phải thành một hình chữ nhật duy nhất.

khung lưới hình chữ nhật minh họa

Bước 5

Đánh dấu vào ô Fill Grid  để điền vào lưới mới của bạn với màu tô đang hoạt động.

vẽ tranh minh họa lưới hình chữ nhật

Bước 6

Ngoài ra, bạn có thể chọn các Rectangular Grid Tool và chỉ cần nhấp và kéo để tạo lưới trong Illustrator. Nó có thể là một phương pháp dễ dàng hơn nhiều để chỉnh sửa kích thước lưới trong Illustrator.

Trước khi thả chuột để tạo Grid (lưới), bạn có thể nhấn các nút mũi tên lên/xuống để tăng/giảm số lượng đường ngang trong lưới hình chữ nhật của mình hoặc các nút mũi tên trái/phải để tăng/giảm số lượng đường thẳng đứng trong lưới hình chữ nhật của bạn.

lưới hình chữ nhật minh họa

3. Cách tạo Polar Grid trong Adobe Illustrator

Bước 1

Như với Rectangular Grid Tool, bạn có thể nhấn đúp chuột các Polar Grid Tool hoặc chỉ cần chọn nó và nhấp vào bản vẽ của bạn để mở Tùy chọn Polar Grid Tool cửa sổ, nơi bạn có thể đặt cài đặt cho lưới mà bạn sắp tạo.

Sử dụng Width  và Height settings để đặt kích thước lưới của bạn. Sử dụng một trong bốn điểm tham chiếu đó, bạn có thể đặt điểm mà lưới của bạn sẽ được vẽ từ đó.

kích thước lưới cực của họa sĩ minh họa

Bước 2

Sử dụng ô Number từ Concentric Dividers để đặt số vòng tròn đồng tâm mà bạn muốn thêm bên cạnh vòng tròn chính.

Sử dụng ô Number từ Radial Dividers để đặt số lượng đường thẳng mà bạn muốn thêm vào giữa tâm và cạnh của lưới.

bộ chia lưới cực của họa sĩ minh họa

Bước 3

Sử dụng thanh trượt Skew từ Concentric Dividers để đặt cách các vòng tròn đồng tâm của bạn được đặt trọng số về phía bên trong hoặc bên ngoài của lưới.

Sử dụng thanh trượt Skew từ Radial Dividers để đặt cách các đường thẳng của bạn được đánh trọng số ngược chiều kim đồng hồ hoặc theo chiều kim đồng hồ trong lưới.

vẽ tranh minh họa lưới cực nghiêng

Bước 4

Đánh dấu vào Create Compound Path From Ellipses để chuyển đổi các vòng tròn đồng tâm thành một đường phức hợp duy nhất.

đường dẫn hợp chất lưới cực của họa sĩ minh họa

Bước 5

Đánh dấu vào ô Fill Grid để lấp đầy lưới xuyên tâm của bạn với màu tô đang hoạt động.

họa sĩ minh họa đường dẫn phức hợp lưới cực

Bỏ chọn Create Compound Path From Ellipses để tô tất cả các vòng tròn bằng màu tô đang hoạt động.

Xem thêm:  Cách sử dụng Công cụ Blob Brush trong Illustrator
lưới cực vẽ tranh minh họa

Bước 6

Ngoài ra, bạn có thể chọn các Polar Grid Tool và chỉ cần nhấp và kéo để vẽ lưới trong Illustrator.

Trước khi thả chuột để tạo Grid (lưới), bạn có thể nhấn các nút mũi tên lên/xuống để tăng/giảm số lượng đường tròn đồng tâm trong lưới cực của bạn hoặc các nút mũi tên trái/phải để giảm/tăng số lượng đường phân chia hướng tâm. trong lưới cực của bạn.

tạo Grid

Bây giờ bạn đã biết cách tạo lưới trong Illustrator. Bachkhoatrithuc.vn hy vọng bạn thích hướng dẫn vẽ lưới Illustrator này và bạn có thể sử dụng các kỹ thuật này khi tiếp tục tạo lưới trong Illustrator.

Một số thiết kế lưới đẹp, phổ biến

hiệu ứng lưới isometric photoshop
lưới retro instagram
biểu tượng lưới
văn bản lưới kim loại
bộ bản thiết kế
5/5 - (1 bình chọn)
banner ngang freeship

Banner vuông freeship