Cách tạo Logo Cây Dừa trong Illustrator

Trong hướng dẫn sau của bachkhoatrithuc.vn, bạn sẽ học cách tạo Logo cây dừa trong Adobe Illustrator. Với sự pha trộn đơn giản và một số kỹ thuật tạo masking cơ bản, bạn sẽ học cách tạo nền đầy màu sắc cho logo cây dừa của mình. Sử dụng các kỹ thuật tạo hình vector cơ bản cùng với một số hiệu ứng Transform, Warp và Zig Zag, bạn sẽ học cách tạo đường viền lòng bàn tay. Đối với bước cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm một đoạn văn bản đơn giản cho logo cây dừa nhiệt đới của mình.

logo cây cọ đầy màu sắc

Bạn sẽ học được gì trong Hướng dẫn này

  • Cách thiết lập Grid cơ bản trong Illustrator
  • Cách dễ dàng căn chỉnh Shape trong Illustrator
  • Cách sử dụng Blend Tool trong Illustrator
  • Cách tạo mask trong Illustrator
  • Cách tạo thiết kế đồ họa logo cây dừa
  • Cách làm cong và biến đổi Shape trong Illustrator
  • Cách thêm văn bản vào logo cây dừa

1. Cách tạo tài liệu mới và Set up Grid

Bước 1

Đánh Control-N để tạo một tài liệu mới. Lựa chọn Pixels từ phần thả xuống của Units, đặt Chiều rộng (Width)Chiều cao (Height) đến 850pxrồi bấm vào đó nút  Advanced Options. Lựa chọn RGB cho Color Mode và đặt Raster Effects đến Screen (72 ppi)rồi bấm vào Create.

Bật Grid (View > Show Grid hoặc Control-“) và Snap to Grid (View > Snap to Grid hoặc Shift-Control-“). Bạn sẽ cần một lưới mỗi 10pxvì vậy chỉ cần đi đến Edit > Preferences > Guides & Grid đi vào 10 bên trong Gridline every1 bên trong Subdivisions. Cố gắng đừng nản lòng với tất cả các lưới đó—nó sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng hơn và hãy nhớ rằng bạn có thể dễ dàng bật hoặc tắt nó bằng cách sử dụng Control-“ phim tăt.

Bạn cũng nên mở bảng Info (Window > Info) để có bản xem trước trực tiếp với kích thước và vị trí của các Shape của bạn. Đừng quên đặt đơn vị đo lường thành pixel từ Edit > Preferences > Units. Tất cả các tùy chọn này sẽ tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn. Bây giờ tài liệu của bạn đã được thiết lập, hãy bắt đầu công việc thiết kế thương hiệu nhiệt đới này.

thiết lập lưới

Bước 2

Bắt đầu bằng cách chọn Rectangle Tool (T) từ thanh công cụ của bạn và nhấp vào bảng vẽ của bạn hoặc giữ phím Shift khi bạn nhấp và kéo để tạo một hình vuông 860px.

Điền vào Shape này với R=0 G=167 B=157, đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển. Đặt căn chỉnh thành artboard và sau đó nhấp vào các nút Horizontal Align CenterVertical Align Center để dễ dàng căn giữa hình vuông của bạn. Shape này sẽ làm nền cho logo hình cây dừa của bạn.

nền logo cây cọ

2. Cách tạo Blend và Mask chúng lại

Bước 1

Chuyển sang Ellipse Tool  (L) và sử dụng nó để tạo ra một 300px khoanh tròn. Điền vào Shape mới này với bất kỳ màu nào và sử dụng lại các nút Horizontal Align CenterVertical Align Center để căn giữa nó.

khoanh tròn

Bước 2

Chọn lại Rectangle Tool (M) và tạo một 300 x 60 px Shape. Điền vào nó với R=255 G=222 B=23 và căn chỉnh nó với cạnh trên cùng của vòng tròn của bạn, như hình bên dưới.

Sử dụng cùng một công cụ, tạo một thứ hai 300 x 60 px Shape. Điền vào nó với R=255 G=107 B=49 và căn chỉnh nó với cạnh dưới cùng của vòng tròn của bạn, như thể hiện trong hình dưới đây.

hình chữ nhật

Bước 3

Chọn hình chữ nhật màu OKvà màu cam của bạn và nhấp đúp vào Blend Tool (W) từ thanh công cụ của bạn. Lựa chọn Specified Steps từ menu tùy chọn, đặt giá trị thành 3 nhấp chuột OK và sau đó đi đến Object > Blend > Make.

công cụ pha trộn

Bước 4

Di chuyển đến bảng Layers (Window > Layers), kéo vòng tròn của bạn phía trên phần hòa trộn, sau đó chọn vòng tròn đó cùng với phần hòa trộn. Đơn giản chỉ cần đi đến Object > Clipping Mask > Make để dễ dàng che giấu sự pha trộn của bạn.

cắt mặt nạ

Bước 5

Lấy Rectangle Tool (M) và tạo một 300 x 80 px Shape. Điền vào Shape mới này với màu trắng (R=255 G=255 B=255), đặt nó như hình bên dưới, rồi đi đến Effect > Distort > Transform > Zig Zag. Đặt cả hai thanh trượt thành 5, chọn vào ô AbsoluteSmooth, và sau đó nhấp vào OK.

hiệu ứng ngoằn ngoèo

Bước 6

Chuyển sang Ellipse Tool  (L) và tạo một 330px khoanh tròn. Tô màu ngẫu nhiên cho Shape mới này và đừng quên căn giữa nó.

Chọn hình tròn này cùng với hình chữ nhật màu trắng và quay lại Object > Clipping Mask > Make để che Shape màu trắng của bạn.

cắt mặt nạ

3. Cách tạo thiết kế đồ họa logo cây dừa

Bước 1

Sử dụng Ellipse Tool  (L)tạo một 150 x 70px shape, và tô màu trắng.

Chuyển sang Delete Anchor Point Tool (-) và sử dụng nó để loại bỏ điểm neo dưới cùng, sau đó lấy Anchor Point Tool (Shift-C) và nhấp vào điểm neo bên trái.

hình elip

Bước 2

Sử dụng Pen Tool (P) hoặc là Line Segment Tool (\)tạo một đường xiên như trong hình dưới đây.

Thêm một 5 pt nét cho đường dẫn này, chọn một màu ngẫu nhiên, rồi mở bảng Stroke để chọn Width Profile 4 từ menu Profile thả xuống.

hồ sơ đột quỵ

Bước 3

Với đường xiên vẫn được chọn, đi tới Effect > Distort & Transform > Transform.. kéo thanh trượt Move-Horizontal đến 20px và đặt Copies đến 3 nhấp chuột OK và sau đó đi đến Object > Expand Appearance.

chuyển đổi đột quỵ

Bước 4

Chọn nhóm các Shape màu đen của bạn cùng với Shape màu trắng và chỉ cần nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder để tạo chiếc lá cây dừa đầu tiên của bạn.

người tìm đường trừ phía trước

Bước 5

Đặt Shape chiếc lá của bạn như trong hình dưới đây và tập trung vào bảng Appearance (Window > Appearance).

Chọn điền hiện có và đi đến Effect > Distort & Transform > Transform. Di chuyển cả hai thanh trượt Scale để 80%đặt Góc (Angle) đến -45 độ, kéo thanh trượt Move-Vertical đến 5px đặt Copies đến 2 và đừng quên kiểm tra điểm tham chiếu ở giữa bên phải (được tô sáng) trước khi bạn nhấp vào OK.

chuyển đổi lá cọ

Bước 6

Đảm bảo rằng lá của bạn vẫn được chọn và tiếp tục tập trung vào bảng Appearance. Nhấn vào Add New Fill để thêm màu tô thứ hai, hãy chọn nó và đảm bảo rằng màu được đặt thành màu trắng, sau đó chuyển lại đến Effect > Distort & Transform > Transform.

Đặt Góc (Angle) đến -15 độ kéo thanh trượt Move-Horizontal đến 120pxvà đừng quên chọn vào ô Reflect X trước khi bạn bấm vào OK.

xuất hiện điền mới

Bước 7

Hãy chắc chắn rằng điền trên cùng từ bảng Appearance vẫn được chọn và quay lại Effect > Distort & Transform > Transform.

Lần này, di chuyển cả hai thanh trượt Scale để 80%đặt Góc (Angle) đến -35 độ đặt Copies đến 1 và đừng quên kiểm tra điểm tham chiếu ở giữa bên trái (được tô sáng) trước khi bạn nhấp vào OK.

hiệu ứng chuyển đổi

Bước 8

Sử dụng Pen Tool (P) hoặc là Line Segment Tool (\)tạo một 140px đường dẫn dọc và đặt nó như trong hình dưới đây.

Thêm một 20 pt nét cho đường dẫn này, làm cho nó có màu trắng, sau đó mở bảng Stroke để chọn Width Profile 4 từ menu Profile thả xuống.

Chuyển sang Width Tool (Shift-W) và chỉ cần nhấp và kéo điểm trên cùng để tăng nhẹ chiều rộng của nét tại điểm đó, như thể hiện trong hình ảnh thứ hai.

đường thẳng đứng

Bước 9

Với đường dẫn dọc của bạn vẫn được chọn, hãy chuyển đến Effect > Warp > Arc. Hãy chắc chắn rằng ô Vertical đã được chọn, hãy kéo thanh trượt Bend đến 30%rồi bấm OK để áp dụng hiệu ứng.

hiệu ứng cong vênh

4. Cách thêm văn bản

Bước 1

Lấy Type tool (T) từ thanh công cụ của bạn và tập trung vào bảng Character (Window > Type > Character) để đặt cài đặt cho văn bản bạn sắp thêm.

Chọn phông chữ Thư mục và đặt kích thước thành 70, sau đó nhấp vào bản vẽ của bạn và nhập “Palm Resort”. Làm cho nó trắng.

chữ

Bước 2

Sử dụng Pen Tool (P) tạo một đường cong bên dưới văn bản của bạn, như thể hiện trong hình ảnh sau đây.

Thêm một 8 pt nét viền cho đường dẫn này, làm cho nó có màu trắng và đừng quên chọn Width Profile 5 từ menu Profile thả xuống. Với bước hoàn thiện cuối cùng này, logo hình lòng bàn tay hiện đại của bạn đã hoàn tất.

gạch dưới văn bản

Đây là hình ảnh cây dừa trong logo hình tròn của bạn. Bachkhoatrithuc.vn hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng những kỹ thuật này trong các dự án thương hiệu tạo logo cây dừa nhiệt đới trong tương lai của bạn.

logo cây dừa

Một Số Ý Tưởng Logo Cây Dừa Nhiệt Đới Đẹp, Phổ Biến

mẫu logo nhiệt đới
logo đảo nhiệt đới
biểu tượng gradient cây cọ
logo cây cọ đầy màu sắc
thiết kế cây cọ
banner ngang freeship

Banner vuông freeship