Word Bài 21: Căn chỉnh, sắp xếp thứ tự và nhóm các đối tượng

Hãy cùng làm quen với MS Word qua những bài viết hướng dẫn MS Word của Bachkhoatrithuc.vn.

Giới thiệu

Có thể đôi khi tài liệu của bạn có nhiều đối tượng (objects), chẳng hạn như hình ảnh, Shapes (hình dạng) và Text Boxes (hộp văn bản). Bạn có thể sắp xếp các đối tượng theo bất kỳ cách nào bạn muốn bằng cách aligning (căn chỉnh), grouping (phân nhóm), ordering (sắp xếp thứ tự) và  rotating (xoay) chúng theo nhiều cách khác nhau.

Để căn chỉnh hai hoặc nhiều đối tượng:

 1. Giữ Shift (hoặc Ctrl) và bấm vào các đối tượng bạn muốn căn chỉnh. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn bốn hình bên phải.
  chọn nhiều đối tượng
 2. Từ tab Format, nhấp vào lệnh Align (căn chỉnh), sau đó chọn một trong các lệnh alignment options (tùy chọn căn chỉnh). Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn Align Right (căn chỉnh phải).
  chọn lệnh align right
 3. Các đối tượng sẽ được căn chỉnh dựa trên tùy chọn đã chọn. Trong ví dụ của chúng tôi, các hình bây giờ được căn chỉnh với nhau.
  các đối tượng được căn chỉnh

Lưu ý rằng Align Selected Objects (Căn chỉnh các đối tượng đã chọn) được chọn theo mặc định, cho phép bạn căn chỉnh các đối tượng mà không cần di chuyển chúng đến một phần khác của trang. Tuy nhiên, nếu bạn muốn di chuyển các đối tượng lên đầu hoặc cuối trang, hãy chọn Align to Page (Căn chỉnh trang) hoặc Align to Margin (Căn lề) trước khi chọn một tùy chọn căn chỉnh.

Để phân phối các đối tượng đồng đều:

Nếu bạn đã sắp xếp các đối tượng của mình theo hàng hoặc cột, bạn có thể muốn chúng là một khoảng cách bằng nhau nhau để có vẻ ngoài gọn gàng hơn. Bạn có thể làm điều này bằng cách phân phối các đối tượng (distributing the objects) theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

 1. Giữ Shift (hoặc Ctrl) và nhấp vào các đối tượng bạn muốn phân phối.
 2. Trên tab Format, nhấp vào lệnh Align, sau đó chọn Distribute Horizontally (Phân phối theo chiều ngang) hoặc Distribute Vertically (Phân phối theo chiều dọc).
  chọn lệnh Phân phối theo chiều dọc
 3. Các đối tượng sẽ cách đều nhau.
  các đối tượng sau khi áp dụng phân phối dọc

Nhóm các đối tượng (Grouping objects)

Đôi khi, bạn có thể muốn nhóm (group) nhiều đối tượng vào một đối tượng vì vậy họ sẽ ở cùng nhau. Điều này thường dễ dàng hơn so với việc chọn chúng riêng lẻ và nó cũng cho phép bạn thay đổi kích thước và di chuyển tất cả các đối tượng cùng một lúc.

Xem thêm:  Word Bài 1: Làm quen với Word

Để nhóm các đối tượng:

 1. Giữ Shift (hoặc Ctrll) và bấm vào các đối tượng bạn muốn nhóm.
 2. Nhấn vào lệnh Group trên tab Format, sau đó chọn Group.
  chọn lệnh Nhóm
 3. Các đối tượng đã chọn bây giờ sẽ được nhóm lại. Sẽ có một hộp đơn có nút điều chỉnh kích thước xung quanh toàn bộ nhóm để bạn có thể di chuyển hoặc thay đổi kích thước tất cả các đối tượng cùng một lúc.
  các đối tượng được nhóm

Để tách nhóm các đối tượng:

 1. Chọn đối tượng được nhóm. Từ tab Format, nhấp vào lệnh Group và chọn Ungroup (Tách nhóm).
  chọn lệnh tách nhóm
 2. Các đối tượng sẽ được tách nhóm.
  các đối tượng chưa được nhóm

Sắp xếp thứ tự các đối tượng

Ngoài việc căn chỉnh các đối tượng, Word cung cấp cho bạn khả năng sắp xếp thứ tự đối tượng theo một thứ tự cụ thể. Thứ tự là quan trọng khi hai hoặc nhiều đối tượng chồng lên nhau bởi vì nó xác định đối tượng nào nằm trước hoặc là nằm sau.

Mức độ hiểu biết (Understanding levels)

Các đối tượng được đặt trên các cấp độ vị trí khác nhau theo thứ tự chúng được chèn vào một tài liệu. Trong ví dụ bên dưới, nếu chúng ta di chuyển hình ảnh sóng đến phần đầu của tài liệu, nó sẽ che một số hộp văn bản. Điều này là do hình ảnh hiện đang ở mức cao nhất—hoặc cấp cao nhất. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi cấp độ của nó để đặt nó phía sau các đối tượng khác.

một đối tượng che phủ các đối tượng khác trên trang

Để thay đổi cấp độ của một đối tượng:

 1. Chọn đối tượng bạn muốn di chuyển. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn hình ảnh sóng.
 2. Từ tab Format, nhấp vào lệnh Bring Forward (Đưa ra trước) hoặc Send Backward (Để ra sau) để thay đổi thứ tự của đối tượng theo một cấp độ. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn Send Backward.
  chọn Gửi ngược
 3. Các đối tượng sẽ được sắp xếp lại. Trong ví dụ của chúng tôi, hình ảnh hiện ở phía sau văn bản bên trái, nhưng nó vẫn bao phủ các hình bên phải.
  đối tượng được sắp xếp lại
 4. Nếu bạn muốn di chuyển một đối tượng ra phía sau hoặc phía trước một số đối tượng, cách này thường nhanh hơn để sử dụng Bring Forward hoặc Send Backward thay vì nhấp vào lệnh Sắp xếp khác nhiều lần.
  chọn Gửi để quay lại
 5. Trong ví dụ của chúng tôi, hình ảnh đã được di chuyển ra phía sau mọi thứ khác trên trang, do đó, tất cả các văn bản và hình dạng khác đều có thể nhìn thấy.
  đối tượng di chuyển về phía sau

Nếu bạn có nhiều đối tượng được đặt chồng lên nhau, có thể khó chọn một đối tượng riêng lẻ. Selection Pane (Khung lựa chọn) cho phép bạn dễ dàng kéo một đối tượng đến một cấp độ khác. Để xem Khung Lựa chọn, bấm vào Selection Pane trên tab Format.

mở ngăn Lựa chọn

Để xoay hoặc lật một đối tượng:

Nếu bạn cần xoay một đối tượng để nó quay về một hướng khác, bạn có thể xoay nó sang trái hoặc phải, hoặc bạn có thể lật nó theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

 1. Với đối tượng mong muốn được chọn, nhấp vào nút lệnh Rotate (Quay) trên tab Format, sau đó chọn tùy chọn xoay mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn Flip Horizontal (lật ngang).
  lật một đối tượng theo chiều ngang
 2. Đối tượng sẽ được xoay. Trong ví dụ của chúng tôi, bây giờ chúng tôi có thể thấy các bong bóng bên trái trước đây đã bị ẩn sau các hộp văn bản.
  sắp xếp thứ tự

Hi vọng bài viết này của Bachkhoatrithuc.vn sẽ đem lại cho bạn những cái nhìn tổng quan nhất về MS Word.

Xem thêm:  Word Bài 17: Hình ảnh và Ngắt dòng văn bản (Text Wrapping)
Rate this post
banner ngang freeship

Banner vuông freeship