1001+ câu nói hay bằng tiếng Anh về tình bạn, tình yêu, cuộc sống

Trên con đường đến với thành công, bạn sẽ gặp không ít những lần vấp ngã, thất bại, bị phản bội, đánh mất nhiều thứ quý giá xung quanh mình… mới có được nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc. Đứng trước thất bại, những câu nói hay truyền cảm hứng sẽ là động lực để bạn lấy lại lòng tin bước về phía trước.

Để học được thêm nhiều điều hay lẽ phải, có cái nhìn đúng về tình yêu, cuộc sống, thành công và thất bại, về tiền bạc, và đặc biệt rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho người mới bắt đầu; Bachkhoatrithuc.vn mời bạn đọc và chiêm nghiệm những câu nói hay bằng tiếng Anh dưới đây nhé!

1. Châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống

“When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.” – Unknow

=> Khi cuộc sống cho bạn một trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy rằng bạn còn có 1000 lý do để cười.

Life is a story. Make yours the best seller.

=> Cuộc sống là câu chuyện. Hãy biến nó thành bản bán chạy nhất.

Life is not fair – get need to it! – Bill Gates

=> Cuộc sống vốn không công bằng – hãy học cách quen dần với nó

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein

=> Nếu bạn không thể đơn giản hóa cuộc sống, bạn sẽ không thể hiểu hết ý nghĩa của nó.

It’s better to be a lion for a day than a sheep all your life. Elizabeth Kenny.

=> Một ngày làm sư tử tốt hơn cả đời làm một chú cừu.

Learn to earn, not to save.

=> Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.

Life is short, Smile while you still have teeth!

=> Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể.

Silence is the most powerful scream.

=> Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.

“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.” – Marie Curie

=> Cuộc sống không có gì khiến ta phải sợ hãi, cuộc sống chỉ là để ta tìm hiểu.

“The quality, not the longevity, of one’s life is what is important.” – Martin Luther King, Jr

=> Không phải cuộc sống lâu dài, chất lượng cuộc sống mới là điều quan trọng.

“You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, And live like it’s heaven on earth.” ― William W. Purkey

=> Bạn cứ khiêu vũ như không có ai đang xem, yêu nhưng chưa từng tổn thương, hát nhưng không có ai nghe, và sống như có thiêng đường trên mặt đất.

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” – Albert Einstein

=> Cuộc sống như việc lái xe đạp. Hãy giữ thăng bằng và phải luôn tiến về phía trước.

Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith. Steve Jobs

=> Cuộc sống thỉnh thoảng sẽ dùng gạch gõ vào đầu bạn. Nhưng đừng mất lòng tin.

It takes half your life before you discover life is a do-it-yourself project. Napoleon Hill

=> Bạn phải mất nửa đời người trước khi khám phá ra cuộc đời chính là một dự án do chính bạn thực hiện.

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

=> Cuộc sống vốn rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ cố gắng biến nó phức tạp lên.

2. Châm ngôn bằng tiếng Anh về tiền bạc, về thành công và thất bại

“It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor.” – Seneca

=> Không có người người đàn ông đạt được ít thành tựu, chỉ có người đàn ông quá nhiều tham vọng luôn thấy mình nghèo.

“Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver.” – Ayn Rand

=> Tiền chỉ là công cụ. Nó sẽ giúp bạn đi đến nơi mà bạn muốn nhưng sẽ không thay bạn điều khiển cuộc đời.

“Only buy something that you’d be perfectly happy to hold if the market shuts down for ten years.” – Warren Buffett

=> Chỉ mua những thứ bạn cảm thấy thật sự hạnh phúc khi có nó nếu thị trường đóng cửa trong 10 năm.

“Not he who has much is rich, but he who gives much.” – Erich Fromm

=> Người giàu không phải là người có nhiều của cải mà là người cho đi nhiều hơn.

“Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time.” – Jim Rohn

=> Thời gian quý hơn tiền bạc. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng không thể có thêm nhiều thời gian hơn.

“The person who doesn’t know where his next dollar is coming from usually doesn’t know where his last dollar went.”

=> Người không biết đồng tiền tiếp theo của mình đến từ đâu thường không biết đồng cuối cùng của mình đã đi đâu.

“Expect the best. Prepare for the worst. Capitalize on what comes.” – ZIg Ziglar

=> Mong chờ điều tốt nhất, chuẩn bị cho những thứ tồi tệ nhất và tận dụng những gì đang đến.

“The Way to Get Started Is To Quit Talking And Begin Doing.” – Walt Disney

=> Cách để khởi sự là giữ im lặng và bắt đầu làm việc.

“The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.” – Winston Churchill

=> Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn.

“You Learn More From Failure Than From Success. Don’t Let It Stop You. Failure Builds Character.” – Unknown

=> Bạn học được từ thất bại nhiều hơn là thành công. Đừng nản lòng, thất bại sẽ xây dựng con người bạn.

“If You Are Working On Something That You Really Care About, You Don’t Have To Be Pushed. The Vision Pulls You.” – Steve Jobs

=> Nếu bạn đang làm việc cho những điều bạn thực sự đam mê, bạn sẽ không thể bị quật ngã.

“Failure Will Never Overtake Me If My Determination To Succeed Is Strong Enough.” – Og Mandino

=> Thất bại sẽ không bao giờ đánh bại được tôi nếu quyết tâm thành công đủ mạnh mẽ.

“Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”- Winston S. Churchill

=> Thành công không phải là kết thúc, thất bại không phải là điều tồi tệ. Nó là sự cổ vũ để bạn tiếp tục bước đi.

“The road to success and the road to failure are almost exactly the same.” – Colin R.Davis

=> Con đường đến thành công và thất bại rất giống nhau.

“Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning.”- Robert Kiyosaki

=> Đừng để nỗi sợ hãi lớn hơn niềm hân hoan của thành công.

3. Những câu nói hay bằng tiếng Anh về tình yêu, tình bạn, gia đình

“A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.”

=> Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry” – unknow

=> Không ai xứng đáng để bạn phải rơi nước mắt, vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.

“How can you love another if you don’t love yourself?”

=> Làm sao bạn có thể yêu được một người nếu bạn không yêu chính mình?

“A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life”

=> Tình người yêu tuyệt vời không phải là người yêu nhiều, mà là người chỉ yêu 1 người đến suốt đời.

I’m not afraid to fall in LOVE, I am afraid to fall for the wrong person again.

=> Tôi không sợ phải vấp ngã trong tình yêu, tôi chỉ sợ mình yêu sai người một lần nữa.

I want a person who comes into my life by accident, but stays on purpose.

=> Tôi muốn có một người bước vào cuộc đời tôi một cách tình cờ nhưng vì tôi mà ở lại.

When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you, I’ll always be there for you!!

=> Khi qua đau khổ để nhìn lại, và sợ hãi khi nhìn về phía trước hãy nhìn bên cạnh em. Anh sẽ luôn ở đó chờ em.

I sustain myself with the love of family.

=> Tình yêu gia đình giúp tôi giữ vững ý chí của mình

Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city.

=> Hạnh phúc là sự gắn kết, tình yêu với gia đình dù đang ở một nơi khác.

All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.

=> Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau; mỗi gia đình không hạnh phúc đều không hạnh phúc theo cách của nó.

My mother used to tell me that when push comes to shove, you always know who to turn to. That being a family isn’t a social construct but an instinct.

=> Mẹ tôi từng nói với tôi rằng khi bị cuộc đời xô đẩy, bạn luôn biết phải hướng về ai. Đó là một gia đình không phải là một cấu trúc xã hội mà là một bản năng.

“A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” – Walter Winchell.

=> Một người bạn thực sự là một người bước tới khi tất cả thế giới quay lưng.

“True friendship comes when the silence between two people is comfortable.”

=> Một tình bạn thật sự chỉ đến khi im lặng cả hai vẫn cảm thấy thoải mái.

“Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.”

=> Đừng kết bạn với người khiến bạn cảm thấy thoải mái. Hãy kết bạn với người sẽ buộc bạn nâng cấp bản thân.

4. Những câu nói tiếng anh hay về bản thân

câu nói hay

The individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by the tribe. If you try it, you will be lonely often, and sometimes frightened. But no price is too high to pay for the privilege of owning yourself. – Friedrich Nietzsche (Triết gia)

=> Một cá nhân luôn phải đấu tranh trước sự chèn ép của đám đông. Nếu bạn làm điều đó 1 mình, bạn thường phải chịu cô đơn, và đôi khi sợ hãi. Nhưng Không có cái giá nào là quá cao cho việc được làm chính mình.

“I don’t care, if you don’t like me, I was not born to impress you.” – Jordan Belfort (Sói Già Phố Wall)

=> Tôi không quan tâm bạn có thích tôi hay không, Vì tôi không sinh ra để tạo nét với bạn.

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind.” – Bernard M. Baruch

=> Mình sao cứ sống vậy và cảm thấy sao cứ nói vậy. Vì người nào phản đối chuyện đó thì chẳng là gì với mình, còn người quan trọng đối với mình sẽ không phản đối chuyện đó.

“ Be yourself; everyone else is already taken.” – Oscar Wilde

=> Hãy là chính mình, mấy vai khác đều đã có người rồi.

“Faithless To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.” – Ralph Waldo Emerson

=> Lòng tin vào chính mình là luôn luôn thử thách bản thân để tìm thấy khả năng lớn nhất của bản thân.

“God has given you one face, and you make yourself another.” – William Shakespeare

=> Thượng đế chỉ cho bạn một diện mạo, và bạn phải tự tạo diện mạo khác cho mình.

“If you cannot be a poet, be the poem.” – David Carradine

=> Nếu bạn không thể là một nhà thơ, thì hãy là một bài thơ.

“I find the best way to love someone is not to change them, but instead, help them reveal the greatest version of themselves.” – Steve Maraboli

=> Tôi nhận ra cách yêu thương một người là không thay đổi họ, nhưng thay vào đó tôi sẽ giúp họ khám phá tài năng của họ.

The future rewards those who press on. I don’t have time to feel sorry for myself. I don’t have time to complain. I’m going to press on. – Barack Obama

=> Tương lai sẽ ban thưởng cho những người dám dấn thân. Tôi không có thời gian để cảm thấy tiếc cho bản thân mình. Tôi không có thời gian để phàn nàn. Tôi đang dấn thân.

Whatever I have tried to do in life, I have tried with all my heart to do it well; whatever I have devoted myself to, I have devoted myself completely; in great aims and in small I have always thoroughly been in earnest. – Charles Dickens.

=> Bất cứ điều gì tôi đã cố gắng làm trong cuộc sống, tôi đã cố gắng hết sức để làm tốt điều đó; bất cứ điều gì tôi đã cống hiến, tôi đều cống hiến hết mình. Trong mọi mục tiêu lớn và nhỏ tôi luôn luôn nghiêm túc.

 

banner ngang freeship

Banner vuông freeship