Cách hủy hợp nhất các lớp trong Photoshop

Photoshop là một phần mềm tuyệt vời để tạo các tác phẩm phức tạp, chỉnh sửa và thao tác đồ họa. Vì vậy, học cách hủy hợp nhất các lớp có thể là điều cần thiết để nhanh chóng chỉnh sửa thiết kế của bạn. Trong bài viết này, Bachkhoatrithuc.vn sẽ đề cập đến các phương pháp và kỹ thuật hiệu quả được sử dụng để hủy hợp nhất các lớp cũng như các cách khác để hợp nhất chúng đúng cách.

Bạn sẽ học được gì trong Hướng dẫn mẹo nhanh này

  • Bạn có thể hủy hợp nhất các lớp trong Photoshop không?
  • Cách hủy hợp nhất bằng lệnh Hoàn tác.
  • Cách hủy hợp nhất các lớp thông qua bảng Lịch sử.
  • Tìm hiểu cách hợp nhất và hủy hợp nhất các lớp theo cách thông minh và hiệu quả.

Bạn có thể hủy hợp nhất các lớp trong Photoshop không?

Vì vậy, bạn đã phạm sai lầm và làm phẳng một tài liệu hoặc hợp nhất một số lớp trong Photoshop, và bây giờ bạn muốn quay lại để chỉnh sửa một số thay đổi, nhưng để làm như vậy, bạn cần phải hủy hợp nhất một số lớp. Có thể không? Đúng vậy, tùy thuộc vào vị trí của bạn trong quá trình chỉnh sửa. Trong bài viết ngắn này, chúng ta sẽ xem xét một số phương pháp đơn giản và tiện dụng cần ghi nhớ khi bạn muốn hủy hợp nhất các lớp của mình.

Các phương pháp về cách hủy hợp nhất các lớp trong Adobe Photoshop

Phương pháp: Cách hủy hợp nhất các lớp bằng lệnh hoàn tác

Sau khi bạn đã hợp nhất một hoặc nhiều lớp và không thực hiện chỉnh sửa nào khác, cách đơn giản nhất, nhưng là cách khá hạn chế để hủy hợp nhất, chỉ đơn giản là lùi lại một bước bằng cách hoàn tác hành động cuối cùng, sử dụng Hoàn tác đường tắt Lệnh-Z. Hoặc cách khác, bạn có thể Edit > Undo từ menu trên cùng.

Nếu bạn đã thực hiện một vài chỉnh sửa sau khi hợp nhất, bạn có thể chỉ cần quay lại một vài chỉnh sửa để ‘hoàn tác’ các lớp đã hợp nhất. Đây là phương pháp đơn giản nhất để hủy hợp nhất các lớp Photoshop.

Sử dụng lệnh hoàn tác phím tắt Z để hủy hợp nhất các lớp trong adobe photoshop

Phương pháp 2: Cách hủy hợp nhất các lớp bằng bảng lịch sử

Bước 1

Một phương pháp khác khi học cách hủy hợp nhất các lớp trong Photoshop là đi qua Lịch sử bảng điều khiển và truy tìm lại các bước của bạn. Các Môn lịch sử bảng điều khiển là một công cụ tuyệt vời để lưu giữ bản ghi tất cả các chỉnh sửa được thực hiện trên tệp thiết kế trong phiên Photoshop hiện tại của bạn. Theo mặc định, các Lịch sử bảng điều khiển (Window > History) ghi lại và hiển thị 50 trạng thái lịch sử gần đây.

Nếu tài liệu chưa được đóng lại do các lớp đã được hợp nhất, thì bạn có thể theo dõi lại hành động ‘Hợp nhất các lớp’ trong 50 trạng thái được ghi. Tất cả những gì bạn phải làm là cuộn qua các trạng thái lịch sử và tìm điều chỉnh ‘Hợp nhất’. Nếu bạn nhấp vào trạng thái lịch sử trước ‘Hợp nhất các lớp’, bạn có thể quay lại điểm trước khi hợp nhất hoặc làm phẳng/các lớp.

Sử dụng bảng Lịch sử để duyệt các trạng thái lịch sử để hủy hợp nhất các lớp

Bước 2

Nếu bạn muốn tăng số lượng ‘Các trạng thái lịch sử’, thì bạn cần điều chỉnh điều đó trong Photoshop > Preferences > History States. Bạn có thể tăng số để giúp bạn lùi xa hơn 50 bước—tuy nhiên, hãy nhớ rằng hiệu suất phần mềm có thể bị chậm. Bạn cũng có thể mất nhiều công việc đã chỉnh sửa sau khi hợp nhất và quan trọng nhất, nếu bạn đóng Photoshop và mở một tệp đã lưu, bạn sẽ không thể truy cập bất kỳ lịch sử nào từ phiên cuối cùng.

điều chỉnh số trạng thái lịch sử từ tùy chọn Photoshop

Các phương pháp thay thế để hợp nhất các lớp

Tại một thời điểm nhất định, bạn có thể gặp phải trường hợp không thể hoàn tác một lớp đã hợp nhất và không có trạng thái lịch sử chỉnh sửa để quay lại, vậy bạn sẽ làm gì? Bạn cần học cách quản lý các lớp trong Photoshop mà không cần hợp nhất các lớp lại với nhau. Có hai cách để làm điều đó—một là tạo nhóm và cách khác là sử dụng các đối tượng thông minh.

Phương pháp 1: Cách nhóm thay vì hợp nhất

Một phương pháp thay thế tốt để hợp nhất các lớp trong Photoshop là phát triển thói quen nhóm các lớp bạn muốn hợp nhất, thay vì hợp nhất chúng. Các nhóm có thể được chỉnh sửa toàn bộ hoặc riêng lẻ và chúng dễ dàng tìm thấy hơn nhiều khi chỉnh sửa.

Để tạo một nhóm, hãy chọn các lớp bạn muốn hợp nhất và Group (Command-G). Hoặc bạn có thể chọn các lớp và nhấp vào biểu tượng nhóm (biểu tượng thư mục) ở cuối trang Layersbảng điều khiển (Window > Layers), vì vậy các lớp sẽ tự đặt trong một thư mục.

Sử dụng phím tắt lệnh G để Group layer trên Photoshop thay vì gộp

Phương pháp 2: Cách giữ nguyên các lớp gốc trước khi hợp nhất

Một cách khác để tách các lớp đã hợp nhất trong Photoshop là học cách bảo tồn các lớp ban đầu của chúng ta. Khi bạn đã nhóm các lớp bạn muốn hợp nhất, hãy chọn lớp nhóm từ danh sách lớp bảng điều khiển và Duplicate sử dụng phím tắt Command-J.

Khi bạn có hai lớp nhóm giống hệt nhau, bạn có thể ẩn lớp nhóm ban đầu bằng cách nhấp vào visibility icon (biểu tượng nhãn cầu) trong Layers bảng điều khiển và bạn có thể tiến hành hợp nhất nhóm trùng lặp có thể nhìn thấy. Bằng cách này, bạn sẽ luôn có sẵn các lớp ban đầu và ẩn đi nếu bạn cần quay lại chúng.

Sử dụng Lệnh J để Nhân đôi Nhóm với biểu tượng Hiển thị bị tắt để lưu một bản sao của các ayers chưa được hợp nhất

Phương pháp 3: Cách hợp nhất các lớp thành một lớp mới

Bây giờ, hãy thử một phương pháp khác trong đó chúng ta sẽ bảo tồn các lớp ban đầu mà chúng ta muốn hợp nhất. Chọn các lớp bạn muốn hợp nhất, sau đó nhấp vào Command-Option-Shift-E. Thao tác này sẽ sao chép cũng như hợp nhất tất cả các lớp có thể nhìn thấy thành một lớp mới. Sau đó, bạn có thể tắt biểu tượng hiển thị trên các tệp gốc để lưu giữ chúng để tham khảo sau này.

Sử dụng phím tắt Command Shift Alt E để Hợp nhất các lớp Hiển thị

Phương pháp 4: Cách làm việc với các đối tượng thông minh

Ngoài ra, một phương pháp thay thế và một tùy chọn đơn giản để hợp nhất các lớp một cách thông minh là chuyển đổi chúng thành các đối tượng thông minh.

Bước 1

Đến Convert to Smart Object, chỉ cần nhấp chuột phải trên lớp hoặc các lớp từ Layers bảng điều khiển và chọn Convert to Smart Object để hợp nhất các lớp thành một lớp đối tượng thông minh duy nhất. Bạn sẽ nhận thấy một biểu tượng đối tượng thông minh xuất hiện trên hình thu nhỏ của lớp.

Chuyển đổi các lớp thành đối tượng thông minh Nhấp chuột phải Tùy chọn để hủy hợp nhất và hợp nhất các lớp trong Adobe Photoshop

Bước 2

Nếu bạn nhấn đúp chuột trên hình thu nhỏ của lớp đối tượng thông minh, đối tượng thông minh sẽ mở trong tab khác. Trong tab đang mở này, bạn có thể chỉnh sửa từng lớp riêng lẻ và lưu chúng trở lại cửa sổ dự án ban đầu. Tại đây, bạn có thể chỉ cần thực hiện các thay đổi đối với các lớp riêng biệt, đây là điều bạn không thể thực hiện khi hợp nhất các lớp.

nhấp đúp vào lớp đối tượng thông minh để chỉnh sửa các lớp chưa được trộn riêng lẻ trên Photoshop

Bước 3

Đối tượng thông minh rất dễ làm việc vì bạn có thể dễ dàng hủy hợp nhất và hợp nhất chúng. Chẳng hạn, để tách các lớp đối tượng thông minh đã hợp nhất trong Photoshop, nhấp chuột phải trên lớp đối tượng thông minh trong lớp bảng điều khiển và chọn Convert to Layers.. Thao tác này sẽ hủy hợp nhất lớp đối tượng thông minh và đặt tất cả các lớp vào một nhóm các lớp.

Chuyển đổi đối tượng thông minh thành Lớp để hủy hợp nhất các lớp trong Photoshop

Hi vọng bài viết này của Bachkhoatrithuc.vn sẽ thật sự hữu ích với bạn.

banner ngang freeship

Banner vuông freeship

You cannot copy content of this page