Cách tạo một thiết kế áo thể thao trong Illustrator

Nếu bạn không có thời gian để tìm hiểu cách tạo một thiết kế áo thể thao. Nhưng bạn luôn có thể thiết kế một bộ sưu tập đồ sộ các thiết kế áo thể thao, hiệu ứng văn bản thể thao và phông chữ thể thao nhờ những mẹo nhỏ trong bài viết. Trong hướng dẫn sau của Bachkhoatrithuc.vn, bạn sẽ học cách thiết kế áo thể thao của riêng mình.

Bạn sẽ học được gì trong Hướng dẫn thiết kế áo thể thao này

  • Cách thiết lập lưới
  • Cách tạo logo bóng đá Mỹ
  • Làm thế nào để cách điệu các chữ varsity đại học
  • Cách tạo thiết kế áo thể thao của riêng bạn

1. Cách tạo tài liệu mới và Set up Grid

Đánh Control-N để tạo một tài liệu mới. Lựa chọn Pixels từ phần thả xuống của Units, đặt Chiều rộng (Width)Chiều cao (Height) đến 850pxrồi bấm vào đó nút  Advanced Options. Lựa chọn RGB cho Color Mode và đặt Raster Effects đến Screen (72 ppi)rồi bấm vào Create.

Bật Grid (View > Show Grid hoặc Control-“) và Snap to Grid (View > Snap to Grid hoặc Shift-Control-“). Bạn sẽ cần một lưới mỗi 10pxvì vậy chỉ cần đi đến Edit > Preferences > Guides & Grid đi vào 10 bên trong Gridline every1 bên trong Subdivisions. Cố gắng đừng nản lòng với tất cả các lưới đó—nó sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng hơn và hãy nhớ rằng bạn có thể dễ dàng bật hoặc tắt nó bằng cách sử dụng Control-“ phim tăt.

Bạn cũng nên mở bảng Info (Window > Info) để có bản xem trước trực tiếp với kích thước và vị trí của các hình dạng của bạn. Đừng quên đặt đơn vị đo lường thành pixel từ Edit > Preferences > Units. Tất cả các tùy chọn này sẽ tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

minh họa tài liệu mới

2. Cách tạo Logo

Bước 1

Tập trung vào thanh công cụ của bạn và chọn Ellipse Tool  (L), rồi tập trung vào cài đặt màu. Chọn nét và xóa màu, sau đó nhấn đúp chuột điền vào và đặt nó thành R=26 G=26 B=52.

Xem thêm:  Cách tạo Logo trại hè trong Illustrator

Di chuyển đến bảng Swatches (Window > Swatches) và nhấp vào đó New Swatch để lưu màu tô. Bạn sẽ cần lại màu này trong các bước tiếp theo và việc lưu màu này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Đảm bảo rằng hình dạng của bạn vẫn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển. Đặt căn chỉnh thành artboard, rồi bấm vào các nút Horizontal Align CenterVertical Align Center để dễ dàng di chuyển hình elip của bạn đến trung tâm của bảng vẽ.

trung tâm hình elip

Bước 2

Tiếp tục với Anchor Point Tool (Shift-C), và hãy sử dụng nó để điều chỉnh độ tròn cho các điểm neo bên trái và bên phải tạo nên hình dạng của bạn. Đầu tiên, nhấp vào điểm neo bên phải và kéo tay cầm 30px xuống, sau đó nhấp vào điểm neo bên trái và kéo các chốt 30px hướng lên.

công cụ điểm neo

Bước 3

Chọn hình dạng của bạn bằng cách sử dụng Selection Tool (V) nhấn Control-C để sao chép nó, và sau đó nhấn Control-F để thêm một bản sao ở cùng một nơi.

Di chuyển đến bảng Layers (Window > Layers) và tắt chế độ hiển thị cho hình dưới cùng. Bạn sẽ cần nó sau này.

bảng điều khiển lớp vô hình

Bước 4

Chọn lại Ellipse Tool  (L) và sử dụng nó để tạo ra một 270 x 120 px hình dạng. Đặt nó như thể hiện trong hình ảnh sau đây, loại bỏ màu tô và áp dụng một 4px nét vẽ màu OK.

nét elip

Bước 5

Đảm bảo rằng đường dẫn màu OK của bạn được chọn và thêm một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F).

Giữ bản sao này được chọn, thay thế màu OK bằng màu xanh, sau đó chuyển đến Object > Path > Add Anchor Points hai lần.

hình elip trùng lặp

Bước 6

Tiếp tục tập trung vào con đường màu xanh của bạn và chọn Direct Selection Tool (A). Chỉ chọn điểm neo được đánh dấu trong hình ảnh đầu tiên và nhấn Control-X để cắt nó khỏi con đường.

Nhấn nút Delete để xóa đường dẫn còn lại, rồi nhấn Control-F để dán đường dẫn mà bạn vừa cắt.

đường cắt

Bước 7

Sử dụng Rectangle Tool (M) tạo hai 5x15px hình dạng.

Chuyển sang Selection Tool (V) và nhấn giữ Shift để chọn cả hai hình dạng, rồi bấm vào nút Blend Tool (W) từ thanh công cụ của bạn. Lựa chọn Specified Steps từ menu thả xuống, đặt giá trị thành  8 nhấp chuột OK và sau đó đi đến Object > Blend > Make để tạo ra một sự pha trộn đơn giản, như thể hiện trong hình ảnh thứ hai.

Xem thêm:  Cách tạo chữ lồng trong Illustrator
công cụ pha trộn minh họa

Bước 8

Chọn lại Selection Tool (V) và nhấn giữ Shift để chọn sự pha trộn của bạn cùng với đường dẫn màu xanh lam đó, rồi đi đến Object > Blend > Replace Spine để di chuyển sự pha trộn của bạn qua con đường màu xanh lam đó.

pha trộn thay thế cột sống

Bước 9

Chọn lại Ellipse Tool  (L) và sử dụng nó để tạo ra một 190 x 450 px hình dạng. Căn giữa hình elip mới này, loại bỏ màu tô và áp dụng một 20px nét vẽ màu OK.

nét elip

Bước 10

Sử dụng Selection Tool (V) chọn sự pha trộn của bạn cùng với hai hình elip màu OK và chuyển đến Object > Expand. Đảm bảo rằng tất cả các hộp đều được chọn và nhấp vào OK.

Chọn các hình kết quả cùng với hình tối hơn, mở bảng Pathfinder (Window > Pathfinder) và nhấp vào nút Minus Front. Nhấn Control-8 (Object > Compound Path > Make) để biến nhóm hình kết quả thành một đường phức hợp duy nhất.

trừ công cụ tìm đường phía trước

Bước 11

Tập trung vào bảng Layers và bật lại khả năng hiển thị cho hình dưới cùng.

Chọn nó và tập trung vào bảng Appearance (Window > Appearance). Chọn màu tô và thay đổi màu thành màu trắng (R=255 G=255 B=255), rồi đi đến Effect > Path > Offset Path. Đặt Bù lại đến 10px và bấm vào OK.

nét trắng

Bước 12

Chọn Rectangle Tool (M) và sử dụng nó để tạo ra một 860 x 610 px hình dạng. Điền vào nó với R=255 G=182 B=19 căn giữa nó và nhấn Shift-Control-[ để gửi nó trở lại.

sports jersey design background

3. Cách thêm các chữ cái Varsity của trường đại học và cách điệu chúng

Bước 1

Chọn Type Tool (T) và mở bảng Character ( Window > Type > Character ). Chọn phông chữ Norwill và đặt kích thước thành 70 px và tracking thành 140 . Nhấp vào bản vẽ của bạn và nhập “CAMPUS”.

sports lettering

Bước 2

Giữ văn bản của bạn được chọn và bắt đầu bằng cách nhấp vào mẫu màu [None] từ bảng Swatches để xóa màu văn bản hiện tại.

Di chuyển đến bảng Appearance (Window > Appearance) và thêm một điền bằng cách sử dụng nút Add New Fill. Chọn nó và đặt màu thành màu trắng (R=255 G=253 B=245).

điền văn bản

Bước 3

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn và tiếp tục tập trung vào bảng Appearance.

Xem thêm:  Cách tạo mũi tên trong Illustrator

Chọn nét vẽ và áp dụng màu đã lưu của bạn từ bảng Swatches, sau đó tăng Weigth đến 2 pt và đi đến Effect > Path > Offset Path. Đặt Bù lại đến -1px và bấm vào OK.

nét chữ

Bước 4

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn, tiếp tục tập trung vào bảng Appearance và thêm nét vẽ thứ hai bằng cách sử dụng nút Add New Stroke.

Áp dụng màu đã lưu của bạn cho nét vẽ mới này và tăng Weigth đến 4 pt và sau đó đi đến Effect > Path > Offset Path. Lần này, đặt Offset đến 4px và bấm vào OK.

đại học varsity thư

Bước 5

Chọn lại hình dạng màu trắng đó và thêm màu tô thứ hai. Chọn nó và thiết lập màu đỏ, kéo nó xuống bên dưới màu trắng, sau đó vào Effect > Path > Offset Path. Đặt Offset đến 28px và bấm vào OK.

Màu tô này sẽ không phải là một phần của thiết kế cuối cùng—bạn sẽ chỉ sử dụng nó làm tài liệu tham khảo để uốn cong văn bản xung quanh logo một cách hoàn hảo.

điền logo

Bước 6

Chọn lại văn bản của bạn và đi đến Effect > Warp > Arc. Chọn vào ô Horizontal  và kéo thanh trượt Bend đến 46%rồi bấm OK để áp dụng uốn cong. Bây giờ sử dụng Selection Tool (V) để đặt văn bản đại khái như thể hiện trong hình ảnh sau đây.

đại học varsity thư cong vênh

Bước 7

Hãy chắc chắn rằng Selection Tool (V) vẫn đang hoạt động, giữ phím Alt và kéo một bản sao của văn bản xuống cuối logo của bạn.

Nhấn đúp chuột văn bản mới này và thay thế bằng “LEAGUE”, sau đó nhấn nút Esc để dễ dàng chuyển trở lại Selection Tool (V). di chuyển đến bảng Appearance và nhấp vào hiệu ứng Arc hiện có để chỉnh sửa nó. Kéo thanh trượt Bend đến –46% và bấm vào OK để áp dụng sự pha trộn mới này, sau đó quay lại thiết kế của bạn và đặt văn bản một cách đại khái như thể hiện trong hình ảnh sau đây.

đại học varsity thư cong vênh

Bước 8

Cuối cùng, chọn lại hình có màu đỏ đó, chọn màu đỏ từ bảng Appearance và loại bỏ nó hoặc làm cho nó ẩn đi.

thiết kế áo thể thao

Bachkhoatrithuc.vn hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng những kỹ thuật này trong các dự án thiết kế áo thể thao trong tương lai của bạn. Thoải mái điều chỉnh thiết kế áo thể thao và biến nó thành của riêng bạn.

Xem thêm:  Cách tạo trái tim trong Illustrator

Một số mẫu thiết kế áo thể thao phổ biến.

nhà sản xuất áo tùy chỉnh
hiệu ứng văn bản thể thao
đại học varsity thư
thiết kế áo
chữ thể thao
5/5 - (1 bình chọn)
banner ngang freeship

Banner vuông freeship