Tổng hợp chức vụ bằng tiếng anh cần hiểu rõ

Ở các công ty nước ngoài, việc gọi tên các chức danh, chức vụ trong tổ chức không giống nhau. (Chức vụ là sự đảm nhiệm một vai trò, vị trí nào đó trong một tổ chức, một tập thể. Ví dụ chức chủ tịch, tổng thống, thủ tướng, giám đốc…). Trong bài viết này, Bachkhoatrithuc.vn sẽ giới thiệu tới các bạn chi tiết các chức vụ bằng tiếng anh trong công ty.

Cùng theo dõi và ghi nhớ tên một số chức vụ bằng tiếng anh quan trọng để tự tin hơn khi được tuyển dụng vào một công ty nước ngoài nhé!

1. Các chức vụ bằng tiếng Anh trong công ty:

Các chức vụ trong công ty bằng tiếng anh ở cấp quản lý

chức vụ bằng tiếng anh

Tên các chức vụ nhân viên bằng tiếng Anh 

Tên các phòng ban bằng tiếng Anh

2. Giải thích ý nghĩa một số chức vụ bằng tiếng anh trong công ty:

President /Chairman

Chủ tịch tiếng Anh (president/ chairman): là nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân doanh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc. Chủ tịch còn là người chịu trách nhiệm pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

Trong các công ty của Anh, người có quyền hạn cao nhất là Chairman, rồi đến Chief Excutive Director hoặc Managing Director. Sau đó mới đến Giám đốc (Chief Director/Officer), thấp hơn là Manager. 

Vice president

Phó chủ tịch (tiếng Anh: Vice President) là chức vụ cao thứ hai trong công ty, chỉ sau chủ tịch. Người này có vai trò tương tự như President, hỗ trợ Chủ tịch giải quyết các vấn đề trong công ty. Khi Chủ tịch vắng mặt thì Phó chủ tịch sẽ là người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

Nếu một công ty có Chủ tịch đảm nhiệm luôn vị trí CEO thì quyền hạn sẽ tập trung vào bộ máy lãnh đạo bao gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch, trợ lý chủ tịch…. 

Nếu là công ty cổ phần hoạt động theo cơ chế cổ phần, có Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) thì trách nhiệm cũng như vai trò sẽ được san sẻ cho hai bên để tạo sự cân bằng. 

Director

Tổng Giám đốc (tiếng Anh: Managing Director) là chức vụ do Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê với nhiệm kỳ không quá 5 năm. TGĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên và Chủ tịch công ty. Bên cạnh đó, TGĐ còn ra quyết định liên quan đến các hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch về việc thực hiện quyền và nghĩa.

Vice Manager là người có quyền hạn ngang ngửa tổng giám đốc; “Deputy manager” cũng là người có chức Phó Giám đốc nhưng bị giới hạn quyền và số tiền tối đa được ký hợp đồng. Phụ tá (Assistant) nếu là người không được ủy quyền hợp lệ sẽ không được ký bất cứ hợp đồng nào. 

CEO

Giám đốc điều hành (CEO) (tiếng Anh: chief Executive Officer, viết tắt là CEO) là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức. CEO là người phụ trách tổng điều hành một công ty, một tổ chức hay một tập đoàn. 

Trong nhiều tập đoàn, công ty của Mỹ (và một số nước khác), người có vị trí cao nhất trong công ty là Chairman hay President, cấp dưới là các Vice president, officer (hoặc director) – người điều hành, rồi đến general manager, manager – người phụ trách công việc cụ thể. 

Có công ty không dùng CEO điều hành công việc hàng ngày (day-to-day running) mà thay bằng COO (Chief Operating Officer). 

Boss

Đây không phải là một chức danh cụ thể nào mà là cách gọi của cấp dưới dành cho người đứng đầu một Department (phòng ban), Division, organization… Boss là cách gọi informal, thân mật. 

Ở các nước khác nhau thì cách gọi khác nhau. Managing Director hay được dùng ở Úc, Singapore… ngang với CEO, tương đương tổng giám đốc (director general hay general director) ở ta. Tuy nhiên, ở Philippines, Managing Director được gọi là President. Thậm chí có công ty còn có cả President và chairman (tuy nhiên Chairman cao hơn president). 

Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn hiểu được vị trí, chức vụ bằng tiếng anh cũng như vai trò của một người nào đó trong công ty thông qua Namecard và chức danh của họ. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh cách ứng xử, giao tiếp để phù hợp với từng người. Chúc bạn thành công!

 

banner ngang freeship

Banner vuông freeship