PowerPoint Bài 21: Bảng PowerPoint – Tables

Hãy cùng làm quen với PowerPoint qua những bài viết hướng dẫn PowerPoint của Bachkhoatrithuc.vn.

Bài 21: Bảng PowerPoint – Tables

Giới thiệu

Bảng (Tables) là một công cụ khác mà bạn có thể sử dụng để hiển thị thông tin trong PowerPoint. Bảng là một mạng lưới các ô được sắp xếp theo hàngcột. Bảng rất hữu ích cho các tác vụ khác nhau, bao gồm trình bày thông tin văn bản và dữ liệu số. Bạn có thể tùy chỉnh bảng để phù hợp với bài thuyết trình của bạn.

Để chèn một bảng Powerpoint:

 1. Từ tab Insert, nhấp vào Table.
 2. Di chuột qua lưới ô vuông để chọn số lượng mong muốn cộthàng trong bảng. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chèn một bảng với sáu hàngsáu cột (6×6).
  chèn một bảng
 3. Bảng sẽ xuất hiện trên trang chiếu hiện được chọn. Trong ví dụ của chúng tôi, đó là slide 3.
 4. Nhấp vào bất kỳ đâu trong bảng và bắt đầu nhập để thêm văn bản. Bạn cũng có thể sử dụng nút Tab hoặc phím mũi tên trên bàn phím của bạn để điều hướng qua bảng.
  thêm văn bản vào một bảng mới

Bạn cũng có thể chèn một bảng bằng cách bấm vào lệnh Chèn bảng trong một placeholder.

chèn bảng từ trình giữ chỗ

Sửa đổi bảng

PowerPoint bao gồm một số tùy chọn để tùy chỉnh bảng, bao gồm di chuyểnthay đổi kích thước cũng như thêm hàng cột.

Để di chuyển một bảng:

 • Nhấp và kéo các bờ rìa của một bảng để di chuyển nó đến một vị trí mới trên một slide.
  di chuyển một cái bàn

Để thay đổi kích thước một bảng:

 • Nhấp và kéo các xử lý kích thước cho đến khi bảng có kích thước mong muốn.
  thay đổi kích thước bảng

Để thêm một hàng hoặc cột:

 1. Bấm vào một ô tiếp giáp với vị trí mà bạn muốn thêm hàng hoặc cột. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn ô có nội dung Mystery.
  chọn một ô
 2. Nhấn vào tab Layout ở phía bên phải của Ribbon.
 3. Xác định vị trí nhóm Rows&Columns. Nếu bạn muốn chèn một hàng ngang mới chọn một trong hai Chèn ở trên hoặc Chèn bên dưới. Nếu bạn muốn chèn một cái cột mới chọn một trong hai Chèn trái hoặc Chèn phải.
  chèn một hàng
 4. Hàng hoặc cột mới sẽ xuất hiện.
  hàng mới chèn

Để xóa một hàng hoặc cột:

 1. Chọn hàng hoặc cột mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn hàng trống ở cuối bảng.
  chọn hàng trống
 2. Từ tab Layout trong Nhóm Rows & Columns nhấn vào lệnh Delete, sau đó chọn Xóa hàng hoặc Xóa cột từ tùy chọn.
  xóa một hàng
 3. Hàng hoặc cột đã chọn sẽ bị xóa.
  hàng đã xóa

Bạn cũng có thể truy cập vào Insert và lệnh Delete bằng cách nhấp chuột phải vào một bảng.

nhấp chuột phải để truy cập các tùy chọn Chèn và Xóa

Để xóa một bảng:

 • Bấm vào cạnh của bảng mà bạn muốn xóa, sau đó bấm nút Backspace hoặc Delete phím trên bàn phím của bạn.

Sửa đổi bảng bằng tab Layout

Khi bạn chọn một bảng, các tab Thiết kế (Design) và Bố cục (Layout) sẽ xuất hiện ở phía bên phải của Ribbon. Bạn có thể thực hiện nhiều thay đổi đối với bảng bằng cách sử dụng các lệnh trên tab Layout.

Tùy chỉnh bảng

PowerPoint giúp bạn dễ dàng thay đổi giao diện của bảng. Ví dụ, bạn có thể nhanh chóng áp dụng các kiểu bảng và tùy chỉnh viền bảng (table borders).

Để áp dụng một kiểu bảng:

 1. Lựa chọn bất kỳ ô trong bảng của bạn, sau đó nhấp vào tab Desgin ở phía bên phải của Ribbon.
 2. Xác định nhóm Table Styles, sau đó bấm vào mũi tên More thả xuống để xem các kiểu bảng có sẵn.
  nhấp vào mũi tên thả xuống Khác để xem thêm các kiểu Bảng
 3. Chọn kiểu mong muốn.
  chọn kiểu bàn
 4. Kiểu bảng đã chọn sẽ được áp dụng.
  kiểu bảng được áp dụng

Để thay đổi tùy chọn kiểu bảng:

Bạn có thể biến các tùy chọn khác nhau on hoặc off để thay đổi diện mạo của bảng. Có một số tùy chọn: Dòng tiêu đề, Tổng số hàng, hàng dải, Cột đầu tiên, Cột cuối cùng cột dải.

 1. Lựa chọn bất kỳ ô trong bảng của bạn.
 2. Từ tab Design, chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn mong muốn trong nhóm Tùy chọn kiểu bảng.
  áp dụng các tùy chọn Kiểu bảng khác nhau

Các tùy chọn này có thể ảnh hưởng đến kiểu bảng của bạn theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào loại nội dung trong bảng của bạn. Bạn có thể cần thử nghiệm với một vài tùy chọn để tìm ra phong cách chính xác mà bạn muốn.

Để thêm đường viền vào bảng:

Bạn có thể thêm đường viền để giúp xác định các phần khác nhau của một bảng. Một số kiểu bảng nhất định có thể tự động bao gồm đường viền, nhưng thật dễ dàng để thêm chúng theo cách thủ công hoặc tùy chỉnh chúng. Bạn có thể kiểm soát weight, color line style cho một số hoặc tất cả các bảng.

 1. Chọn các ô mà bạn muốn thêm đường viền. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn mỗi ô trong bảng của chúng tôi.
 2. Từ tab Design, chọn Kiểu đường viền mong muốn, Độ dày đường màu bút (Pen Color).
  tùy chỉnh kiểu viền
 3. Nhấn vào Borders, mũi tên thả xuống, sau đó chọn loại đường viềnmong muốn.
  áp dụng viền ô
 4. Đường viền sẽ được thêm vào các ô đã chọn.
  bảng powerpoint
 5. Để gỡ bỏ (remove) đường viền, chọn các ô mong muốn, nhấp vào lệnh Borders và chọn No Border (Không đường viền).

Hi vọng bài viết này của Bachkhoatrithuc.vn sẽ đem lại cho bạn những cái nhìn tổng quan nhất về PowerPoint.

banner ngang freeship

Banner vuông freeship