Word Bài 13: Breaks trong Word

Hãy cùng làm quen với MS Word qua những bài viết hướng dẫn MS Word của Bachkhoatrithuc.vn.

Bài 13: Breaks trong Word

Giới thiệu Breaks trong Word

Khi bạn đang làm việc trên một tài liệu nhiều trang, có thể đôi khi bạn muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách văn bản trôi chảy, chính xác như thế nào. Breaks có thể hữu ích trong những trường hợp này. Có nhiều loại Breaks  để lựa chọn tùy thuộc vào những gì bạn cần, bao gồm page breaks (ngắt trang), section breaks (ngắt đoạn) column breaks (ngắt cột).

Để chèn ngắt trang (Page Breaks):

Trong ví dụ của chúng tôi, tiêu đề phần trên trang ba (Monthly RevenueBy Client) được tách ra khỏi bảng ở trang bên dưới. Và trong khi chúng ta chỉ có thể nhấn Enter cho đến khi văn bản đó lên đến đầu trang bốn, nó có thể dễ dàng bị dịch chuyển nếu chúng ta thêm hoặc xóa nội dung nào đó trong phần khác của tài liệu. Thay vào đó, chúng tôi sẽ chèn một ngắt trang (page break).

 1. Đặt điểm chèn nơi bạn muốn tạo ngắt trang. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt nó ở đầu tiêu đề của chúng tôi.
  đặt điểm chèn
 2. Trên tab Insert, nhấp vào lệnh Page Break. Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+Enter trên bàn phím của bạn.
  chọn lệnh Ngắt trang trên tab Chèn
 3. Dấu ngắt trang sẽ được chèn vào tài liệu và văn bản sẽ chuyển sang trang tiếp theo.
  ngắt trang đã chèn

Theo mặc định, breaks là vô hình. Nếu bạn muốn xem các dấu ngắt trong tài liệu của mình, hãy bấm vào lệnhShow/Hide trên tab Home.

sử dụng lệnh Hiện/Ẩn trên tab Trang đầu

Ngắt đoạn (Section Breaks)

Ngắt đoạn tạo một rào chắn giữa các phần khác nhau của tài liệu, cho phép bạn định dạng từng phần một cách độc lập. Ví dụ: bạn có thể muốn một phần có hai cột mà không cần thêm cột vào toàn bộ tài liệu. Word cung cấp một số kiểu ngắt phần.

 • Next Page (Trang tiếp theo): Tùy chọn này chèn dấu ngắt phần và di chuyển văn bản sau dấu ngắt sang trang tiếp theo của tài liệu.
 • Continuous (Tiếp diễn): Tùy chọn này chèn dấu ngắt phần và cho phép bạn tiếp tục làm việc trên cùng một trang.
 • Even Page (Trang chẵn)Odd Page (Trang lẻ): Các tùy chọn này thêm dấu ngắt phần và di chuyển văn bản sau dấu ngắt sang trang chẵn hoặc trang lẻ tiếp theo. Các tùy chọn này có thể hữu ích khi bạn cần bắt đầu một phần mới trên trang chẵn hoặc trang lẻ (chẳng hạn như với một chương mới của một cuốn sách).
các kiểu ngắt đoạn

Để chèn dấu ngắt đoạn

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thêm dấu ngắt đoạn để tách một đoạn văn khỏi danh sách hai cột.

 1. Đặt điểm chèn nơi bạn muốn tạo ngắt. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt nó ở đầu đoạn mà chúng tôi muốn tách khỏi định dạng hai cột.
  đặt điểm chèn
 2. Trên tab Layout, nhấp vào lệnh Breaks, sau đó chọn ngắt đoạn mong muốn từ tùy chọn thả xuống. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn Continuous, vì vậy đoạn văn của chúng tôi vẫn ở trên cùng một trang với các cột.
  chèn ngắt phần liên tục
 3. Dấu ngắt đọn sẽ xuất hiện trong tài liệu.
  dấu ngắt phần được chèn
 4. Văn bản trướcsau đó phần ngắt hiện có thể được định dạng riêng. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ áp dụng định dạng một cột cho đoạn văn.
  xóa định dạng hai cột khỏi đoạn văn
 5. Định dạng sẽ được áp dụng cho phần hiện tại của tài liệu. Trong ví dụ của chúng tôi, văn bản phía trên dấu ngắt đoạn sử dụng định dạng hai cột, trong khi đoạn văn bên dưới dấu ngắt sử dụng định dạng một cột.
  các phần được định dạng riêng biệt

Các loại ngắt (breaks) khác

Khi bạn muốn định dạng hình thức của các cột hoặc sửa đổi dòng văn bản bao quanh một hình ảnh, Word sẽ cung cấp các tùy chọn dấu ngắt bổ sung có thể giúp:

 • Column (Cột): Khi tạo nhiều cột, bạn có thể áp dụng dấu ngắt cột để cân bằng giao diện của các cột. Bất kỳ văn bản nào sau dấu ngắt cột sẽ bắt đầu trong cột tiếp theo.
 • Text wrapping (ngắt dòng văn bản): Khi văn bản đã được bao quanh một hình ảnh hoặc đối tượng, bạn có thể sử dụng dấu ngắt dòng văn bản để kết thúc việc bao quanh và bắt đầu nhập vào dòng bên dưới hình ảnh.
các tùy chọn ngắt khác

Để xóa dấu ngắt:

Theo mặc định, ngắt bị ẩn. Nếu bạn muốn xóa dấu ngắt, trước tiên bạn cần hiển thị dấu ngắt trong tài liệu của mình.

 1. Trên tab Home, nhấp vào lệnh Show/Hide.
  nhấp vào lệnh Hiện/Ẩn
 2. Xác định vị trí Ngắt (Breaks) bạn muốn xóa thì đặt điểm chèn vào đầu dấu ngắt.
  Breaks trong Word
 3. Nhấn nút Delete. Dấu ngắt sẽ bị xóa khỏi tài liệu.
  trang sau khi xóa ngắt trang

Hi vọng bài viết này của Bachkhoatrithuc.vn sẽ đem lại cho bạn những cái nhìn tổng quan nhất về MS Word.

banner ngang freeship

Banner vuông freeship