Word Bài 9: Danh sách – Lists trong Word

Hãy cùng làm quen với MS Word qua những bài viết hướng dẫn MS Word của Bachkhoatrithuc.vn.

Bài 9: Danh sách – Lists trong Word

Giới thiệu Lists trong Word

Danh sách có dấu đầu dòng và được đánh số có thể được sử dụng trong tài liệu của bạn để phác thảo, sắp xếp và nhấn mạnh văn bản. Trong bài học này, bạn sẽ học cách sửa đổi các dấu đầu dòng hiện có, chèn gạch đầu dòng và danh sách được đánh số mới, chọn biểu tượng cho dấu đầu dòng và định dạng danh sách đa cấp (multilevel lists).

Để tạo một danh sách có dấu đầu dòng:

 1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng dưới dạng danh sách.
  Chọn văn bản để định dạng
 2. Trên tab Home, nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh lệnh Bullets. Một menu các kiểu dấu đầu dòng sẽ xuất hiện.
  Nhấp vào mũi tên thả xuống Dấu đầu dòng
 3. Di chuyển chuột qua các kiểu dấu đầu dòng khác nhau. Bản xem trước trực tiếp của kiểu dấu đầu dòng sẽ xuất hiện trong tài liệu. Chọn kiểu dấu đầu dòng bạn muốn sử dụng.
  Chọn một kiểu từ menu dấu đầu dòng
 4. Văn bản sẽ được định dạng dưới dạng danh sách có dấu đầu dòng.
  Văn bản đã chọn bây giờ là một danh sách có dấu đầu dòng.

Các tùy chọn để làm việc với danh sách

 • Để xóa số hoặc dấu đầu dòng khỏi danh sách, hãy chọn danh sách và nhấp vào Gạch đầu dòng (Bulleted) hoặc danh sách được đánh số (Numbered list).
 • Khi bạn đang chỉnh sửa danh sách, bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới và dòng mới sẽ tự động có dấu đầu dòng hoặc số. Khi bạn đã đến cuối danh sách của mình, hãy nhấn Enter hai lần để trở về định dạng bình thường.
 • Bằng cách kéo các dấu thụt lề trên Ruler, bạn có thể tùy chỉnh thụt lề danh sách của mình và khoảng cách giữa văn bản và dấu đầu dòng hoặc số.
  Điều chỉnh thụt đầu dòng

Để tạo một danh sách được đánh số:

Khi bạn cần tổ chức văn bản thành một danh sách được đánh số, Word cung cấp một số tùy chọn đánh số. Bạn có thể định dạng danh sách của mình với con số, ký tự hoặc chữ số La Mã.

 1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng dưới dạng danh sách.
  Chọn văn bản để định dạng
 2. Trên tab Home, nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh lệnh Numbering. Một menu các kiểu đánh số sẽ xuất hiện.
  lệnh số
 3. Di chuyển chuột qua các kiểu đánh số khác nhau. Bản xem trước trực tiếp của kiểu đánh số sẽ xuất hiện trong tài liệu. Chọn kiểu đánh số bạn muốn sử dụng.
  Xem bản xem trước trực tiếp
 4. Văn bản sẽ định dạng dưới dạng một danh sách được đánh số.
  Danh sách được định dạng

Để bắt đầu lại một danh sách được đánh số:

Nếu bạn muốn bắt đầu lại việc đánh số của một danh sách, Word có một tùy chọn Khởi động lại từ 1 (Restart at 1). Nó có thể được áp dụng cho danh sách con sốthứ tự chữ cái.

 1. Nhấp chuột phải vào mục danh sách bạn muốn đánh số lại cho, sau đó chọn Restart at 1 từ menu xuất hiện.
  Khởi động lại một danh sách
 2. Việc đánh số danh sách sẽ bắt đầu lại.
  Danh sách khởi động lại

Bạn cũng có thể thiết lập một danh sách để tiếp tục đánh số từ danh sách trước đó. Để làm điều này, nhấp chuột phải và chọn Tiếp tục đánh số (Continue Numbering).

Tiếp tục một danh sách

Tùy chỉnh dấu đầu dòng

Tùy chỉnh hình thức của các dấu đầu dòng trong danh sách của bạn có thể giúp bạn nhấn mạnh một số mục danh sách và cá nhân hóa thiết kế danh sách của bạn. Word cho phép bạn định dạng dấu đầu dòng theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể dùng biểu tượng màu sắc khác nhau hoặc thậm chí tải lên một bức ảnh là một dấu đầu dòng.

Để sử dụng một ký hiệu làm dấu đầu dòng:

 1. Chọn một danh sách hiện có mà bạn muốn định dạng.
  Chọn một danh sách hiện có
 2. Trên tab Home, nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh các lệnh Bullets. Lựa chọn Xác định dấu đầu dòng mới (Define New Bullet) từ tùy chọn thả xuống.
  Định nghĩa một viên đạn mới
 3. Hộp thoại Define New Bullet sẽ xuất hiện. Nhấn vào Symbol….
  Nhấp vào nút Biểu tượng
 4. Hộp thoại Symbol sẽ xuất hiện.
 5. Nhấn vào Font, tùy chọn thả xuống và chọn một phông chữ. Phông chữ WingdingsSymbol là lựa chọn tốt vì chúng có nhiều biểu tượng hữu ích.
 6. Chọn biểu tượng mong muốn, sau đó nhấp vào OK.
  Chọn một biểu tượng
 7. Biểu tượng sẽ xuất hiện trong phần Xem trước của hộp thoại Xác định Dấu đầu dòng Mới. Nhấp chuột OK.
  Xem trước biểu tượng mới
 8. Biểu tượng sẽ xuất hiện trong danh sách.
  Danh sách được định dạng

Để thay đổi màu của dấu đầu dòng:

 1. Chọn một danh sách hiện có mà bạn muốn định dạng.
  Chọn một danh sách
 2. Trên tab Home, nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh các lệnh Bullets. Lựa chọn Define New Bullet từ tùy chọn thả xuống.
  Chọn Xác định Dấu đầu dòng Mới trong menu Dấu đầu dòng
 3. Hộp thoại Define New Bullet sẽ xuất hiện. Nhấn vào Font….
  Nhấp vào nút Phông chữ
 4. Hộp thoại Font sẽ xuất hiện. Nhấn vào tùy chọn thả xuống của Font Color. Một menu màu phông chữ sẽ xuất hiện.
 5. Chọn màu mong muốn, sau đó nhấp vào OK.
  Thay đổi màu đạn
 6. Màu của dấu đầu dòng sẽ xuất hiện trong phần Xem trước của hộp thoại Define New Bullet. Nhấp chuột OK.
  Nhấp vào OK
 7. Màu của dấu đầu dòng sẽ thay đổi trong danh sách.
  Màu đạn mới

Danh sách đa cấp (Multilevel lists)

Danh sách đa cấp cho phép bạn tạo một phác thảo (Outline) với nhiều cấp độ. Bất kỳ danh sách có dấu đầu dòng hoặc được đánh số nào cũng có thể được chuyển thành danh sách đa cấp bằng cách sử dụng phím Tab.

Danh sách đa cấp

Để tạo một danh sách đa cấp:

 1. Đặt điểm chèn ở đầu dòng bạn muốn di chuyển.
  Đặt điểm chèn
 2. Nhấn nút Tab để tăng mức độ thụt lề của dòng. Dòng sẽ di chuyển sang phải.
  Tăng mức thụt lề

Để tăng hoặc giảm mức thụt lề:

Bạn có thể thực hiện các điều chỉnh đối với việc tổ chức danh sách đa cấp bằng cách tăng hoặc giảm các mức thụt lề. Có một số cách để thay đổi mức thụt lề.

 • Để tăng thụt lề bởi nhiều hơn một cấp, đặt điểm chèn ở đầu dòng, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi đạt được mức mong muốn.
  Tăng mức thụt lề nhiều lần
 • Đểgiảm bớt mức thụt lề, đặt điểm chèn ở đầu dòng, sau đó giữ phím Shift và bấm phím Tab.
  Lists trong Word
 • Bạn cũng có thể tăng hoặc giảm mức độ văn bản bằng cách đặt dấu chèn ở bất kỳ đâu trong dòng và bấm vào nút Increase Indent hoặc Decrease Indent.
  Các lệnh Tăng thụt lề và Giảm thụt lề.

Khi định dạng danh sách đa cấp, Word sẽ sử dụng kiểu dấu đầu dòng mặc định. Để thay đổi kiểu của danh sách đa cấp, hãy chọn danh sách, sau đó bấm vào lệnh Multilevel list trên tab Home.

Định dạng danh sách đa cấp

Hi vọng bài viết này của Bachkhoatrithuc.vn sẽ đem lại cho bạn những cái nhìn tổng quan nhất về MS Word.

banner ngang freeship

Banner vuông freeship