Word Bài 7: Thụt lề và Tab trong Word

Hãy cùng làm quen với MS Word qua những bài viết hướng dẫn MS Word của Bachkhoatrithuc.vn.

Giới thiệu

Thụt lề văn bản giúp thêm cấu trúc vào tài liệu của bạn bằng cách cho phép bạn tách thông tin. Cho dù bạn muốn di chuyển một dòng hay toàn bộ đoạn văn, bạn có thể sử dụng bộ chọn tab (tab selector) và thước ngang (horizontal ruler) để thiết lập tabthụt lề (indents).

Thụt lề văn bản (Indenting text)

Trong nhiều loại tài liệu, bạn có thể chỉ muốn thụt lề dòng đầu tiên của mỗi đoạn văn. Điều này giúp tách rời các đoạn văn với nhau trực quan.

đoạn văn có thụt lề dòng đầu tiên

Cũng có thể thụt lề mỗi dòng ngoại trừ dòng đầu tiên được gọi là thụt lề treo (hanging indent).

Tác phẩm Trang được trích dẫn với thụt lề treo

Để thụt lề bằng phím Tab

Một cách nhanh chóng để thụt lề là sử dụng phím Tab. Điều này sẽ tạo ra một thụt lề dòng đầu tiên của 1/2 inch.

 1. Đặt điểm chèn ngay đầu của đoạn bạn muốn thụt lề.
  dấu chèn ở đầu đoạn văn
 2. Nhấn nút Tab. Trên Thước (Ruler, bạn sẽ thấy dấu thụt lề dòng đầu tiên di chuyển sang phải bằng 1/2 inch.
 3. Dòng đầu tiên của đoạn văn sẽ được thụt vào.
  thụt lề dòng đầu tiên trong một đoạn văn

Nếu bạn không thể nhìn thấy Thước kẻ, hãy chọn tab View, sau đó nhấp chọn vào ô bên cạnh Ruler.

kích hoạt Thước kẻ

Dấu thụt lề (Indent Markers)

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với phần thụt lề. Word cung cấp dấu thụt lề cho phép bạn thụt lề đoạn văn đến vị trí bạn muốn.

dấu thụt lề trên Thước

Các dấu thụt lề nằm ở bên trái của thước ngang và chúng cung cấp một số tùy chọn thụt lề:

 • First-line indent marker (Dấu thụt lề dòng đầu tiên) thụt lề dòng đầu tiên điều chỉnh thụt lề dòng đầu tiên
 • Hanging indent marker (Dấu thụt lề treo) treo thụt lề điều chỉnh thụt lề treo
 • Left indent marker (Dấu thụt lề trái) thụt lề trái di chuyển cả hai thụt lề dòng đầu tiên và dấu thụt lề treo cùng một lúc (thụt lề tất cả các dòng trong một đoạn văn)
Xem thêm:  Word Bài 12: In tài liệu - Printing Documents

Để thụt lề bằng cách sử dụng các dấu thụt lề:

 1. Đặt điểm chèn bất cứ đâu trong đoạn bạn muốn thụt lề hoặc chọn một hoặc nhiều đoạn.
  chọn nhiều đoạn
 2. Nhấp và kéo dấu thụt lề mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhấp và kéo dấu thụt lề bên trái.
  di chuyển dấu thụt lề trái
 3. Thả chuột. Các đoạn văn sẽ được thụt lề.
  thụt vào đoạn văn

Để thụt lề bằng cách sử dụng các lệnh thụt lề:

Nếu bạn muốn thụt lề nhiều dòng văn bản hoặc tất cả các dòng của một đoạn văn bản, bạn có thể sử dụng Lệnh thụt lề. Các lệnh thụt lề sẽ điều chỉnh thụt lề bằng cách Gia số 1/2 inch.

 1. Chọn văn bản bạn muốn thụt lề.
  chọn văn bản trong sơ yếu lý lịch
 2. Trên tab Trang chủ (Home), nhấp vào lệnh Tăng thụt lề (Increase Indent) hoặc Giảm thụt lề (Decrease Indent).
  tăng thụt lề
 3. Văn bản sẽ thụt lề.
  văn bản thụt lề

Để tùy chỉnh khoảng thụt lề, hãy chọn tab Layout gần các giá trị mong muốn trong các hộp bên dưới Indent.

tùy chỉnh số lượng thụt lề

Tabs

Sử dụng tab cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn đối với vị trí của văn bản. Theo mặc định, mỗi khi bạn nhấn phím Tab, điểm chèn sẽ di chuyển 1/2 inch rẽ phải. Thêm điểm dừng tab (tab stops) cho Ruler cho phép bạn thay đổi kích thước của các tab, và Word thậm chí còn cho phép bạn áp dụng nhiều điểm dừng tab cho một dòng. Ví dụ, trong một sơ yếu lý lịch, bạn có thể canh lề trái đầu dòng và canh lề phải vào cuối dòng bằng cách thêm một Tab bên phải như thể hiện trong hình bên dưới.

ví dụ về điểm dừng tab

Nhấn phím Tab có thể thêm một tab hoặc tạo một thụt lề dòng đầu tiên (first-line indent), tùy thuộc vào vị trí của điểm chèn. Nói chung, nếu điểm chèn nằm ở đầu đoạn hiện có, nó sẽ tạo thụt lề dòng đầu tiên; nếu không, nó sẽ tạo một tab.

Bộ chọn tab (Tab Selector)

Bộ chọn tab nằm phía trên thước dọc (vertical ruler), ở bên trái. Di chuột qua bộ chọn tab để xem tên của tab stop đang hoạt động.

bộ chọn tab

Các loại tab stops

 • Left Tableft tab stop căn trái văn bản tại điểm dừng tab
 • Center Tab center tab stop căn giữa văn bản xung quanh điểm dừng tab
 • Right Tab right tab stop căn phải văn bản tại điểm dừng tab
 • Decimal Tab decimal tab sắp xếp các số thập phân bằng cách sử dụng dấu thập phân
 • Bar Tab bar tab vẽ một đường thẳng đứng trên tài liệu
 • First Line Indent first line indentchèn dấu thụt lề trên Thước và thụt lề dòng văn bản đầu tiên trong đoạn văn
 • Hanging Indent hanging indent chèn dấu thụt lề treo và thụt lề tất cả các dòng khác với dòng đầu tiên
Xem thêm:  Word Bài 15: Headers và Footers trong Word

Mặc du Thanh tab, Thụt lề dòng đầu tiên thụt lề treo xuất hiện trên bộ chọn tab, chúng không phải là các tab về mặt kỹ thuật.

Để thêm tab stops:

 1. Chọn đoạn hoặc nhiều đoạn bạn muốn thêm điểm dừng tab trong word. Nếu bạn không chọn bất kỳ đoạn văn nào, các điểm dừng tab sẽ áp dụng cho đoạn hiện tại và bất kỳ đoạn văn mới bạn gõ bên dưới nó.
  chọn văn bản
 2. Nhấn vào bộ chọn tab cho đến khi điểm dừng tab bạn muốn sử dụng xuất hiện. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn Right Tab.
  nhấp vào bộ chọn tab
 3. Nhấn vào vị trí trên thước nằm ngang nơi bạn muốn văn bản của mình xuất hiện (nhấp vào cạnh dưới của Ruler). Bạn có thể thêm bao nhiêu điểm dừng tab tùy thích.
  tạo điểm dừng tab
 4. Đặt điểm chèn ở phía trước của chữ bạn muốn tab, sau đó nhấn nút Tab. Văn bản sẽ chuyển đến điểm dừng tab tiếp theo. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ di chuyển từng phạm vi ngày đến điểm dừng tab trong word mà chúng tôi đã tạo.
  nhấn phím Tab để di chuyển văn bản

Loại bỏ các điểm dừng tab trong Word

Bạn nên xóa bất kỳ điểm dừng tab trong word nào mà bạn không sử dụng để chúng không gây cản trở. Để xóa điểm dừng tab trong word, trước tiên hãy chọn tất cả văn bản sử dụng điểm dừng tab. Sau đó nhấp và kéo nó ra khỏi Thước.

loại bỏ một điểm dừng tab

Word cũng có thể hiển thị các ký hiệu định dạng ẩn như dấu cách (biểu tượng không gian), dấu đoạn văn (đánh dấu đoạn văn) và tab (biểu tượng tab) để giúp bạn xem định dạng trong tài liệu của mình. Để hiển thị các biểu tượng định dạng ẩn, hãy chọn tab Trang chủ (Home), sau đó bấm vào lệnh Show/Hide.

Tab trong Word

Hi vọng bài viết này của Bachkhoatrithuc.vn sẽ đem lại cho bạn những cái nhìn tổng quan nhất về MS Word.

Rate this post
banner ngang freeship

Banner vuông freeship